Advertisement

SHARE

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทบทุกธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจโรงพยาบาล ทำให้ช่วงวิกฤตโควิด-19 เราได้เห็นการปรับกลยุทธ์จากสถานบริการสุขภาพหลายแห่ง และล่าสุดสมิติเวช ได้เปิดตัวนวัตกรรมการแพทย์ เพิ่มการเข้าถึงการใช้บริการของผู้ป่วย

นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รพ.สมิติเวช และรพ.บีเอ็นเอช กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องปรับตัวและไม่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ อีก เพราะโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนสู่ New Normal การใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป จากที่คนเคยเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาเปลี่ยนเป็นการบริการผ่านระบบออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน

“เมื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทำให้คนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับทางสาธารณสุข ซึ่งตอนนี้มีระบบ Telemedicine หรือการตรวจทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือเข้ามา ประกอบกับพฤติกรรมของคนที่รักษาสุขภาพมากขึ้น ไม่อยากเจ็บป่วย ไม่อยากไปหาหมอ ไม่อยากมารอนานๆ ที่โรงพยาบาล และไม่อยากติดเชื้อไวรัส ทั้งหมดนี้ถึงเป็นปัญหาของผู้รับบริการ ทำให้โรงพยาบาลสมิติเวช นำจุดนี้มาพัฒนาเพื่อปิดจุดอ่อน โดยอาศัยนวัตกรรมทางการแพทย์เข้ามาช่วย” นพ.ชัยรัตน์ กล่าว

สำหรับนวัตกรรมที่โรงพยาบาลสมิติเวชนำมาเปิดตัวให้บริการกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมีดังนี้

TytoCare อุปกรณ์ตรวจร่างกายที่ให้ผู้ป่วยกลับบ้าน

TytoCare หรือชุดอุปกรณ์ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ที่แพทย์จะสามารถวินิจฉัยโรค และให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่น Samitivej Virtual Hospital ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง TytoCare ผู้ป่วยจะสามารถตรวจปอด ส่องหู ส่องคอ ผิวหนัง วัดอุณหภูมิ หัวใจและการเต้นของหัวใจ เปรียบเสมือนโรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ ที่บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบเรียลไทม์

ซึ่งในช่วงที่สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สมิติเวชได้มอบอุปกรณ์ TytoCare 200 ชุด ให้กับโรงพยาบาลรัฐเพื่อตรวจผู้ป่วย ลดการสัมผัส และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

การปรึกษาพยาบาลวิชาชีพ ผ่าน ENGAGE CARE

ENGAGE CARE บริการติดตามข้อมูลสุขภาพแบบเรียลไทม์ แอปพลิเคชั่นติดตามข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิต แบบเรียลไทม์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจวัดค่าสุขภาพเบื้องต้น เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความแม่นยำในการบันทึกข้อมูลและการเก็บข้อมูล ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคแทรกซ้อนหากควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตไม่ดีพอ และช่วยให้ความอุ่นใจสำหรับผู้ใช้บริการเสมือนมีคนดูแลแม้อยู่ที่บ้าน

แอปพลเคชั่น Samitivej Pace

Samitivej Pace  แอปพลิเคชั่นสำหรับติดตามสถานการณ์ผ่าตัดของผู้ป่วย สำหรับญาติที่ไม่ได้มาเฝ้า ญาติสามารถรู้สถานะคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด รวมถึงวิธีเตรียมตัวทั้งก่อนและหลังผ่าตัด และยังสามารถติดตามสอบถามอาการจากแพทย์ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการได้ด้วย

แอปพลิเคชั่น Samitivej Prompt

Samitivej Prompt คือระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้รับบริการเครือโรงพยาบาลสมิติเวช เพื่อให้ผู้รับบริการและญาติที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแผนการรักษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษามากยิ่งขึ้น เป็นระบบที่แสดงรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันของผู้ป่วยและผู้ป่วยยังสามารถเลือกเวลางดรบกวนได้ ผู้ป่วยสามารถเลือกความต้องการในการดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาล ผู้ป่วยและญาติสามารถเห็นถึงรายชื่อทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแล และยังสามารถให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบุคลากรท่านนั้นๆ  โดยผู้ป่วยและญาติสามารถพิมพ์ข้อความหรือส่งรูปภาพมาให้กับแพทย์ผู้ดูแลรักษาและทีมบุคลากรทางการแพทย์ได้  สามารถมองเห็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นได้

นพ.ชัยรัตน์ ยังระบุอีกว่า ในช่วงปกติที่ยังไม่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุ่มผู้ใช้บริการของสมิติเวชจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น แต่เมื่อการเดินทางข้ามประเทศไม่สามารถทำได้ นวัตกรรมการแพทย์เหล่านี้ก็ช่วยให้สามารถติดตามอาการและให้การรักษาผู้ป่วยทางไกลได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีลดการสัมผัสระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ด้วยการนำหุ่นยนต์ AI ที่ชื่ว่า HEALTHBOT ที่ใช้สำหรับส่งยา ส่งอาหาร นำทาง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในช่วงที่ต้องให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยไม่ต้องให้พยาบาล บุคลากร เป็นผู้ดำเนินการ และลดการใช้ชุด PPE โดยไม่จำเป็น

พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า ทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้มีมาตรการนำนโนบายของทางโรงพยาบาลมาปรับใช้เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ จึงเกิดเป็นแคมเปญ “สมิติเวช พร้อมฟันฝ่าวิกฤติ เคียงคู่คนไทย” ด้วย 6 มาตรการ ได้แก่

  1. หมดกังวล ราคาผ่าตัด (กรณีการรักษาที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากตัวผู้ป่วยเท่านั้น) ราคาแพ็กเกจโปร่งใส ตรวจสอบได้
  2. หมดกังวล ค่าห้อง (ทางโรงพยาบาลฯ จะยกเว้นค่าห้องพักระดับมาตรฐานในคืนแรก จำนวน 1 คืน ที่เกินจากแพ็กเกจผ่าตัด) หากต้องนอนนานกว่าที่ระบุในแพ็กเกจ
  3. หมดกังวล โควิด-19 ตรวจฟรี สำหรับผู้ที่เข้ารับการผ่าตัด
  4. หมดกังวล ค่าห้องส่วนเกินจากสิทธิ์ (เฉพาะห้องพักระดับมาตรฐาน) สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ประกัน ที่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
  5. หมดกังวล ปรึกษาแพทย์ผ่านออนไลน์ พร้อมจัดส่งยาฟรี ทั่วประเทศ
  6. หมดกังวล ด้วยเทคโนโลยีติดตามสถานะการผ่าตัด และแผนการรักษาสำหรับผู้ป่วยใน

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...