{{-- --}}
Advertisement

SHARE

สพฐ.ชี้ไม่จำเป็นต้องสอบเลื่อนชั้น แต่ให้โรงเรียนคิดวิธีประเมินนักเรียนเอง พร้อมเตรียมทำความสะอาดเพื่อเปิดเรียน 1 ก.พ. 2564 นี้

วันที่ 20 ม.ค.2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดังสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยในที่ประชุมได้มีข้อสรุปถึงการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ใน 28 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดระลอกใหม่ โดย สพฐ.ยืนยันเปิดตามกำหนดเดิมที่เปิดเรียนวันที่ 1 ก.พ.นี้ ซึ่งเมื่อเปิดเรียนแล้วขอให้โรงเรียนทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด หรือการสลับวันมาเรียน รวมถึงหากโรงเรียนในพื้นที่ไหนประเมินแล้วว่ายังไม่สามารถเปิดเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้นได้ ขอให้โรงเรียนเลือกเปิดเรียนสำหรับเด็กระดับปฐมวัยกับประถมศึกษาก่อนเป็นลำดับแรก

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนประเด็นที่ผู้ปกครองมีความกังวลว่าการเรียนผ่านออนไลน์ทำให้เด็กเรียนได้ไม่เต็มที่ และอาจไม่สามารถทำข้อสอบเพื่อเลื่อนชั้นได้นั้น เรื่องนี้ผู้ปกครองไม่ต้องกังวล เพราะ สพฐ.ให้นโยบายโรงเรียนทุกแห่งแล้วว่า การเลื่อนชั้นอัตโนมัติจากการสอบปลายภาคเรียนสามารถทำได้แต่ครูผู้สอนต้องหาวิธีการประเมิน โดยการประเมินอาจไม่จำเป็นต้องเป็นการสอบ เช่น ครูสามารถแจกจ่ายใบงานฝึกหัดให้เด็กทำส่งได้ เป็นต้น ซึ่งครูจะต้องประเมินเด็กเป็นรายบุคคลแทน ขณะที่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของเด็ก ป.6 และ ม.3 ในปีนี้นั้น สพฐ.ได้แจ้งประกาศแล้วว่าไม่มีการนำคะแนนโอเน็ตมาเป็นผลต่อการเลื่อนชั้นหรือการสอบเข้าต่างๆ สำหรับการสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ในปีนี้โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สพฐ.ได้ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการออกข้อสอบที่วัดความรู้ในตอนปลายของภาคเรียนที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์โควิดส่งผลให้การเรียนทำได้ไม่เต็มที่ เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...