{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ศาลรัฐธรรมนูญ ยกคำร้องของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เนื่องจากยังไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่ง ทำให้ยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าในสภาผู้แทนราษฎรได้

วันที่ 4 ก.ย. ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา  98 (3) หรือไม่

โดยที่ประชุมได้พิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้อง ที่ขอให้ศาลพิจารณาคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งโดยเร่งด่วนแล้ว เห็นว่า ยังไม่ปรากฏพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม จึงให้ยกคำร้องขอ

จากนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยว่า จะมีการไต่สวนพยานบุคคล โดยจะหมายเรียกพยานบุคคลใดและพยานเอกสารฉบับใดบ้าง กำหนดนัดอภิปรายต่อในวันพุธที่ 11 กันยายน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีมติ 9 ต่อ 0 รับพิจารณาคุณสมบัติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จากกรณีถือหุ้นสื่อในบริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด พร้อมมีมติ 8 ต่อ 1 สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลัง กกต. ยื่นคำร้องต่อศษลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 82 วรรค 4 กรณีความปรากฎหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยต่อ กกต.ว่า นายธนาธร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...