Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

The Incubation Network เป็นโครงการที่เน้นแก้ปัญหาผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนและต่อยอดวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้นวัตกรรมแบบองค์รวมในการแก้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศของผู้ประกอบการผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลาย

ซึ่งโครงการ Plastic Waste to Value Southeast Asia Challenge ได้สนับสนุน 5 โซลูชันที่เน้นการรีไซเคิลและอัพไซเคิลมาเป็นเวลากว่า 5 เดือน

พร้อมอัดฉีดเงินทุนสนับสนุนรวม 72,000เหรียญสหรัฐฯ หรือมากกว่า 2.5 ล้านบาท เพื่อมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปใช้เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ และการรีไซเคิลขยะพลาสติกต่อไป

การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนอย่างเร่งด่วนเป็นสิ่งจำเป็นในการรับมือกับวิกฤตมลพิษจากขยะพลาสติกทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2560-2562 พบว่าประเทศไทย[1]อินโดนีเซีย[2] ฟิลิปปินส์[3] และ เวียดนาม[4] มีปริมาณขยะพลาสติกที่รั่วไหลรวมกันประมาณ 2 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของปริมาณขยะพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเลต่อปีทั่วโลก[5] ส่วนพลาสติกที่ไม่ได้ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำอาจถูกนำไปเผาหรือทิ้งในกองขยะ ซึ่งกลายเป็นภัยคุกคามที่อันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

“The Incubation Network ส่งเสริมการทำงานของผู้ประกอบการท้องถิ่นและโซลูชันต่าง ๆ ที่ป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติก ก่อนหน้านี้เราดำเนินโครงการ Thailand Waste Management and Recycling Academy ที่เชื่อมสตาร์ตอัประยะเริ่มต้นกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และโครงการ Thailand SME Scale Up Program ที่ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจรีไซเคิลและอัพไซเคิลให้สามารถต่อยอดและขยายธุรกิจ” ดร.ศิรินทร์ชญา ปรีชาภัฏสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กร The Incubation Network กล่าว

ดร.ศิรินทร์ชญา กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ Plastic Waste to Value Southeast Asia Challenge โดยพวกเขาจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยและในภูมิภาค”

โครงการ Plastic Waste to Value Southeast Asia Challengeนำโดย The Incubation Network ร่วมกับ the Global Plastic Action Partnership, UpLink by the World Economic Forum  และ Alliance to End Plastic Waste ซึ่งให้การสนับสนุนการพัฒนาที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคาร Bank Sampah Bersinar(อินโดนีเซีย) Envirotech (ฟิลิปปินส์) Kibumi (อินโดนีเซีย) Plastic People (เวียดนาม) และมูลนิธิเทอร์ราไซเคิล (ประเทศไทย)

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยผู้นำทางธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยให้คำแนะนำและทิศทางที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการเติบโต “โครงการที่ออกแบบมาเฉพาะนี้ได้แนะนำให้เรารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสนับสนุนความต้องการที่เฉพาะของเรา ผู้เชี่ยวชาญกับเราได้ทำงานเชื่อมโยงสอดคล้องกันเป็นอย่างดี ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ผ่านการได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและแคมเปญของเรา”นายเจมส์ สกอทท์ กรรมการบริหารมูลนิธิเทอร์ราไซเคิล (ประเทศไทย) กล่าว

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พร้อมกับการนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อ Uplink, Global Plastic Action Partnership และ Alliance to End Plastic Waste โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้รายงานผลการเติบโตและการพัฒนา การนำเสนอผลงานที่ผ่านมายังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอีกด้วย

“เราสนับสนุนโครงการ Plastic Waste to Value Southeast Asia Challenge ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือสตาร์ตอัปอีก 358 รายในการขยายขนาดธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้จำนวนขยะพลาสติกลดลงไปแล้วเกือบ 148,000 เมตริกตัน” นายไซมอน บอลด์วิน หัวหน้าระดับโลกด้าน Circularity ของ  SecondMuse กล่าว พร้อมทั้งเผยอีกว่า “SecondMuse มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของขยะพลาสติกและส่งเสริมการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำต่อไป โดยมุ่งเน้นในการผลักดันความก้าวหน้าและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตดังกล่าวนี้”

“วิธีแก้ปัญหาที่ใช้นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการลดมลพิษจากพลาสติก ผู้ริเริ่มในการแก้ไขปัญหาที่สร้างผลกระทบและแรงบันดาลใจในวงกว้างคือประกายแห่งความหวังในการรับมือกับวิกฤตการณ์ด้านขยะพลาสติกที่กำลังจะมาถึงผ่านนวัตกรรม เราพร้อมที่จะสนับสนุนสุดยอดนักประดิษฐ์ขยายผลกระทบผ่านการส่งเสริมให้องค์กรเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจมากขึ้น ความเชี่ยวชาญ และโอกาสในการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องผ่านแพลตฟอร์มของ UpLink” นางสาวพูนาม วาทีน ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบของ UpLink กล่าว

“ทาง Alliance ได้สนับสนุนสตาร์ตอัปในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรขึ้นมา โดยได้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบจำนวนมากที่บุกเบิกและสร้างสรรค์นวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงการจัดการขยะพลาสติกและการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสตาร์ตอัปให้สามารถกำหนดรูปแบบการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การลงทุน การต่อยอดธุรกิจ และการขยายตัวต่อไป ทั้งนี้โครงการของ The Incubation Network เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสตาร์ตอัปเป็นจำนวนมาก ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในภูมิภาค และสร้างแรงบันดาลใจให้เราขยายผลการทำงานต่อไป” นายนิโคลาส โคเลซช์ รองประธานโครงการAlliance to End Plastic Waste กล่าว

ผู้สนับสนุนเงินทุนโครงการ The Plastic Waste to Value Southeast Asia Challenge

โครงการดังกล่าวนี้ได้รับทุนจาก Alliance to End Plastic Waste และการสนับสนุนจาก SecondMuse, The Circulate Initiative, Global Affairs Canada และ DEFRA

เกี่ยวกับ The Incubation Network

The Incubation Network เป็นโครงการที่เน้นแก้ปัญหาผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนและต่อยอดวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้นวัตกรรมแบบองค์รวมในการแก้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศของผู้ประกอบการผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลาย

The Incubation Network คือส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทำงานร่วมกันระหว่างสตาร์ทอัปและผู้ประกอบการ นักลงทุน พันธมิตร และโครงการต่าง ๆ The Incubation Network ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อขจัดอุปสรรคในการแก้ปัญหาการรั่วไหลของพลาสติกและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงสนับสนุน และต่อยอดวิธีการแก้ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการลงทุนหรืออยู่ในระยะเริ่มต้น และเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างห่วงโซ่คุณค่าในการจัดการของเสียและการรีไซเคิล

The Incubation Network ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 จากความร่วมมือระหว่าง The Circulate Initiative ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร และ SecondMuse ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นด้านนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลง The Incubation Network พร้อมร่วมมือกับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเครือข่าย องค์กรธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงผู้ให้คำปรึกษา (Mentor) ที่ต้องการแก้ปัญหาการรั่วไหลของขยะพลาสติก และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม www.incubationnetwork.com

เกี่ยวกับ Global Plastic Action Partnership

กลุ่มพันธมิตรระดับโลกเพื่อต่อสู้กับมลพิษพลาสติก (Global Plastic Action Partnership: GPAP) เปิดตัวเมื่อในกันยายน 2561 ณ งานการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ที่มีเป้าหมายในการเร่งสร้างผลกระทบด้านบวกภายใต้ข้อตกลงปารีสและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) GPAP ร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และพันธมิตรระดับโลกเพื่อส่งเสริมการเดินหน้าเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจพลาสติกใหม่ (New Plastics Economy) โดยจัดการที่ต้นเหตุของมลภาวะพลาสติก ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการบริโภคและการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะที่ปลายน้ำ GPAP ได้ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานระดับภูมิภาค องค์กรระหว่างประเทศ และภาคธุรกิจ ตลอดจนนักนวัตกรรมและองค์กรภาคประชาสังคมบนแพลตฟอร์มความร่วมมือที่เป็นกลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มุ่งมั่นและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://globalplasticaction.org/

เกี่ยวกับ Alliance to End Plastic Waste

Alliance to End Plastic Waste (Alliance) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลก ที่มีภารกิจในการยุติปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งดำเนินโครงการและลงทุนในโซลูชันด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารจัดการขยะพลาสติก โดย ณ เดือนมิถุนายน 2565 องค์กรได้ดำเนินโครงการมากกว่า 50 โครงการใน 30 ประเทศทั่วโลก

การจัดการกับขยะพลาสติกเป็นความท้าทายที่มีความซับซ้อนที่ต้องอาศัยความร่วมมือในการดำเนินการ โดยนับตั้งแต่ปี 2562 Alliance ได้เชิญเครือข่ายผู้นำอุตสาหกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติกระดับโลกหารือกับรัฐบาล ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ และชุมชนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับขยะพลาสติก

รายละเอียดเพิ่มเติม www.endplasticwaste.org

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า