{{-- --}}
Advertisement

SHARE

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนักธุรกิจชั้นนำ 20 อันดับของประเทศ เพื่อขอให้ช่วยกันใช้ศักยภาพช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด เพิ่มเติมจากที่แต่ละคนได้ดำเนินการไปแล้ว
 
วันที่ 14 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่จดหมายของ นางศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ที่ตอบกลับถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พ.ค. มีใจความสำคัญว่า
 
 
มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นหนึ่งในตัวแทนภาคเอกชนในการนำเสนอแนวทางการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่เดือดร้อน และใคร่ขอเสนอแผนการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ให้มีความเข้มแข็ง และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
 
การดำเนินการที่ผ่านมา ได้ทำโครงการ 15 โครงการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
 
นอกจากนั้น ยังเป็นแกนกลางผนึกความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคธุรกิจรีเทลทั่วประเทศ ผ่านสมาคมค้าปลีกไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย ในการเปิดพื้นที่เป็นช่องทางการจำหน่ายเพื่อระบายสินค้าภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมแปรรูป ภาควิสาหกิจชุมชน OTOP ตลอดจน SME ตลอดทั้งปี โดยนำร่องด้วยโครงการตลาด เดอะมอลล์รวมใจ THE MALL TOGETHER MARKET ทุกสาขา เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ศกนี้เป็นต้นไป
ส่วนแนวทางต่อไป สิ่งที่เดอะมอลล์ กรุ๊ปนำเสนอ คงไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินแต่เป็นวิสัยทัศน์และแนวกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ทั้งทางภาคเอกชนทุกภาคส่วน และภาครัฐบาลทุกหน่วยงานจะต้องมุ่งมั่น และมีเป้าหมายร่วมกัน
 
ยุทธศาสตร์ของการสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทย การสร้างงานสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศไทย ภายใต้บรรทัดฐานใหม่ New Normal สำหรับคนทุกภาคส่วน ตั้งแต่ แรงงานขั้นพื้นฐาน เกษตรกร SME Entrepreneur White Collar เจ้าของธุรกิจ จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ภายใต้กลยุทธ์ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องให้ความสำคัญ คือ 3 หัวข้อหลัก
 
1. Globalization ทำให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของ South East Asia
 
2. Digitalization การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สำหรับ New Normal ทั้งในแง่การทำธุรกิจ และการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่
 
3. Tourism เป็น Spearhead หัวหอกหลักที่จะนำประเทศไทยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วที่สุด และมีผลต่อเนื่อง Value Chain ไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย และเป็นส่วนที่ประเทศไทยสามารถใช้เป็นจุดแข็ง ในฐานะที่ประเทศไทยเป็น Tourist Destination of the World โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่เป็น World Number 1 Tourist Destination ติดต่อกันถึง 4 ปี อีกทั้งภูเก็ตและพัทยาติดอันดับ Top 10 Tourist Destination in Asia
 
เดอะมอลล์กรุ๊ป เสนอ 10 แผนแม่บท 10 แผนยุทธศาสตร์ ที่จะขอให้ทั้งทางภาครัฐบาลและภาคเอกชนร่วมมือกัน
 
1. ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของการช้อปปิ้งระดับโลก
2. ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมอาหารของโลก
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความบันเทิงและแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
4. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาและจัดแสดงสินค้าระดับโลกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
5. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่ง ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
6. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดเทศกาลแห่งความสุขและสนุกสนานระดับโลก
7. อ่าวไทยและคาบสมุทรอันดามัน เสมือนเป็นริเวียร่าแห่งโลกตะวันออกและเส้นทางเดินเรือสำราญที่สำคัญของเอเชีย
8. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ สุขภาพ ความงาม และสปา ในภูมิภาคเอเชีย
9. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับ ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี และ สตาร์ทอัพ
10. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงใจและจริงจัง ภายใต้กลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ข้อนี้ จะทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ นำมาซึ่งการสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มให้กับประชาชนหลายล้านคน คาดว่าจะสร้างรายได้และทำรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประเทศกว่า 100,000 ล้านบาท ยังผลให้ประเทศไทยฟื้นฟูและยืนหยัดด้วยความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...