Advertisement

SHARE

16 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก ในการจัดอันดับของ นิตยสาร Time Higher Education (THE)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยมหิดลถูกจัดไว้ในอันดับ 601-800 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับคะแนนนำจากความโดดเด่นในการถูกอ้างอิงงานวิจัยและจำนวนอาจารย์-นักศึกษาต่างชาติ ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับจากผลประเมินรายรับของบัณฑิตที่จบจากสถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกจัดไว้ในอันดับที่ 801-1000 ส่วนอีก 13 มหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1000+ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในปีนี้ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับเพิ่มขึ้น 2 มหาวิทยาลัยจากเดิม 14 มหาวิทยาลัย ทำให้กลายเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกมากที่สุดในอาเซียนในเชิงปริมาณ

อย่างไรก็ดี อันดับของมหาวิทยาลัยในชาติอาเซียนอื่น ๆ ได้รับตำแหน่งที่สูงกว่า เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) ได้อันดับสูงที่สุด ในอาเซียน โดยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 25 ของโลก และมหาวิทยาลัยนันยาง เป็นอันดับ 48 ของโลก

มหาวิทยาลัยมาลายา (Malaya) ได้อันดับ 301-350 ส่วนมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (the University of the Philippines) และมหาวิทยาลัยบรูไรดารุสซาลาม (Universiti Brunei Darussalam) ได้อันดับที่ 401-500

ส่วนมหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของโลกยงคงกระจุกตัวอยู่ที่อังกฤษ – สหรัฐอเมริกา โดยมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกจากการจัดอันดับนี้คือมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford University) สหราชอาณาจักร ตามมาด้วยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (California Institute of Technology) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) ตามลำดับ

นิตยสาร Time Higher Education (THE) เปิดเผยว่าการจัดอันดับนี้มาจากคุณภาพด้านการสอน ผลงานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย รายได้ของศิษย์เก่า และภาพลักษณ์ระหว่างประเทศ

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...