Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว
               บมจ.เทิร์นคีย์ฯ (TKC) เปิดธุรกิจใหม่ 6 สมาร์ทโซลูชั่น เผยงานใหม่รอเซ็นสัญญา 412 ล้านบาท แบ็กล็อก 3 พันล้าน มุ่งเป้าผู้นำธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น พร้อมตอบแทนสังคมปั้นสมาร์ทฟาร์มมิ่ง ยกระดับเกษตรกรไทย เปิดครึ่งปีแรกทำกำไร 131 ล้านบาท Q2 รายได้ 612 ล้านบาท
              บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC ผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชัน วางระบบโครงข่ายสื่อสารด้านโทรคมนาคมและไอซีที ที่เพิ่งจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อต้นปีทีผ่่านมา แถลงเปิดผลประกอบการของ ไตรมาสที่ 2 / 2565  มีรายได้ 612.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีรายได้ 590.32 ล้านบาท จำนวน 22.01 ล้านบาท คิดเป็น 3.73% โดยรายได้หลักไตรมาส 2 มาจากงานโครงการ 314.97 ล้านบาท คิดเป็น 51.50% รายได้จากงานบริการวิศวกรรม และการบำรุงรักษา  227.60 ล้านบาท คิดเป็น 37.22 % และรายได้จากการขาย 68.98 ล้านบาท คิดเป็น 11.28 % ซึ่งรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
            โดยในไตรมาสที่ 2 / 2565 บริษัทฯ ทำกำไรเบ็ดเสร็จ 91.6 ล้านบาท ได้กำไรสูงขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 12.3 ล้านบาท ที่ได้ 79.34 ล้านบาท  (YoY) และทำกำไรได้สูงขึ้น 130.59 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 ซึ่งอยู่ที่ 39.73 ล้านบาท (QoQ) ทั้งนี้ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2565 ระยะเวลา 6 เดือน บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,251.39 ล้านบาท ทำกำไรรวม 131.34 ล้านบาท
                นายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. TKC กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 คาดว่ามีทิศทางการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่ารายได้ในปี 2565 เติบโตไม่ต่ำกว่า 20 % หรือราว 2,600 ล้านบาท ตามแผนที่วางไว้ โดย TKC มีงานประมูลใหม่ที่อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา 412 ล้านบาท มีงานคงค้างในมือ (Backlog) ประมาณ 3,000 ล้านบาท และเตรียมรอผลประกาศได้งานเพิ่มเติมอีกราว 755 ล้านบาท
                สำหรับกลยุทธ์ของ TKC วางเป้าหมายขยายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นเทรนด์อนาคต โดยลงทุนใน 6 ธุรกิจสมาร์ทโซลูชั่น ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่ๆของเรา ประกอบด้วย
                1.Smart Hospital หรือ โรงพยาบาลอัจฉริยะ TKC สร้างต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ ที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วย Technology 5G, Hybrid Cloud, AI, และ Blockchain สำหรับ ระบบห้องฉุกเฉิน (Emergency Room) ระบบและรถฉุกเฉิน (EMS)  AI สำหรับ คลินิกโรคไม่ติดต่อ -(NCD)  AI สำหรับพยาธิวิทยา (Pathology)  บันทึก Health Record ด้วย Blockchain โดยเฟสแรก มูลค่าลงทุน 60 – 100 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการขยายการลงทุนต่อเนื่องในเฟส 2 หรือ 3 โดยมีแนวโน้มขยายโมเดลดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ
                2.Smart Airport หรือ สนามบินอัจฉริยะ TKC เข้าไปติดตั้งระบบเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ (Real-Time Passenger Tracking and Counting System) ระบบจะแสดงระยะเวลาที่ผู้โดยสาร (Passenger) ต้องรอคอยระหว่างเข้าคิวในพื้นที่ตรวจบัตรผู้โดยสาร (Check-in Counter) พื้นที่ตรวจค้นผู้โดยสาร (Security Checkpoint), พื้นที่ตรวจหนังสือเดินทาง (Passport Control) โดยผู้โดยสาร (Passenger) สามารถตรวจสอบสถานะการรอคอยคิวผ่านจอมอนิเตอร์แบบ Real time ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารทราบ และประเมินระยะเวลาในการรอคอยได้ด้วยตนเอง ระบบสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่สนามบินถึงความหนาแน่นของผู้โดยสาร เพื่อสามารถบริหารจัดการกระจายไปยังจุดให้บริการที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า และช่วยในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้ด้วย
              ภายในสนามบิน Smart Airport นั้น TKC สร้างระบบ Smart CCTV ด้วย โดย TKC มี โซลูชั่นระบบบริหารความปลอดภัยจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่ Cognyte Symphia ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำแนะนำ ออกแบบการใช้งานด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิเช่น  Symphia VMS, Symphia One, Symphia Control, Symphia FaceDetect
               TKC เข้าไปดำเนินการในท่าอากาศยาน 4 แห่ง ประกอบด้วย สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินภูเก็ต มูลค่ารวม 350 ล้านบาท
                  3.Cyber Security หรือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ TKC จัดอบรมทางด้าน Cyber Security ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน Critical Information Infrastructure ในประเทศ ในหลักสูตร-ระดับพื้นฐานมากกว่า 1,200 คน ระดับผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 300 คน ไปจนถึงระดับบริหาร CISO จัดการสอบประกาศณียบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จัดทำระบบจำลองยุทธเพื่อฝึกซ้อมทางไซเบอร์ (Cyber Range Platform) และให้คำปรึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบและโซลูชั่นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีการให้บริการประชาชนจำนวนมากและมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี
                  4.Smart Platform หรือ แพลตฟอร์มอัจฉริยะ TKC ดำเนินการสร้างระบบรับแจ้งความออนไลน์ ของกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากกรมทางเทคโนโลยี  เป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าแจ้งความกับตำรวจผ่านแพลทฟอร์มที่ใช้งานได้ง่าย โดยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวางนโยบาย วางแผนปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามได้
                  5.Smart Government TKC ทำระบบ Government Data Center and Cloud ระบบ Cloud กลางภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ใช้ทรัพยากรในหน่วยงานภาครัฐให้ได้ประโยชน์สูงสุด ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของประเทศ หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากทั่วโลกไปพร้อมๆ กัน ระบบบริหารจัดการและ ระบบรักษาปลอดภัย
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งประเทศ
                   และ 6.Smart Farming  หรือ เกษตรอัจฉริยะ เบื้องต้น TKC ทำโครงการสร้างความยั่งยืนให้องค์กร และสร้างความยั่งยืนสังคม เป็นโครงการ ESG ของบริษัท โดยบริษัทนำระบบเทคโนโลยีเข้าไปสอน และสร้างให้เกษตรกรใช้จริง ซึ่งได้เข้าไปดำเนินให้มูลนิธิณัฐภูมิในจังหวัดลำปาง โดยการนำ เทคโนโลยีระบบ IoT อาทิ ระบบหยดน้ำ นำระบบโดรน (drone) ใน หว่านเมล็ดพืช และใช้โดรนในการดูคุณภาพของดิน
                    “เรามุ่งสร้างธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในชีวิตประจำวัน และการทำงาน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการจัดการในโรงพยาบาล สนามบิน สร้างแพลตฟอร์มอัจฉริยะ สร้างระบบคลาวด์ภาครัฐ พัฒนาบุคลากรด้าน Cyber Security และนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาการเกษตร เพื่อพัฒนาผลผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร”นายสยามกล่าว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า