{{-- --}}
Advertisement

SHARE

อุตุฯ เผย ทั่วไทยอุณภูมิเริ่มสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวและหมอกในบางพื้นที่ พร้อมเตือนระวังฝุ่นพิษ-หมอกควัน

วันที่ 24 ม.ค. 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่

สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน

ในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีอยู่มาก

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...