Advertisement

SHARE

สถานการณ์โควิด-19 ในไทยพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 2 คน ขณะที่ยอดรวมทั่วโลกจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งเกิน 29 คนแล้ว

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 14 ก.ย. 2563

– พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 คน ยอดสะสม 3,475 คน

– ยอดรวมผู้ป่วยรักษาหาย สะสม 3,312 คน

– มีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวในรพ. เพิ่ม 2 คน ยอดสะสม 105 คน

– ยอดผู้เสียชีวิต คงที่ 58 คน

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 คนนั้น เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 คน และประเทศกาตาร์ 1 คน เข้าพักในสถานที่กักกันโรคของรัฐ (State Quarantine)
ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลก ณ เวลา 10.00 น.วันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรวม 29,181,952 ราย, เสียชีวิต 928,267 ราย ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ 1 ของโลก คือ จำนวน 6,708,458 ราย รองลงมา คือ อินเดีย, บราซิล, รัสเซีย, เปรู โดยประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 125 ของโลก

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...