{{-- --}}
Advertisement

SHARE

สรุปสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 33 ราย จากสนามมวย-สถานบันเทิง รวม 10 คน ย้ำ “ผู้ป่วย” ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ

(นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ)

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 16 มีนาคม นายแพทย์รุ่งเรือง​ ​กิจผาติ​ ที่ปรึกษาและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข​ แถลงสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 33 ราย ในจำนวนนี้เป็นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1. ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ จำนวน 16 คน จาก
– กลุ่มสนามมวย 7 คน
– กลุ่มสถานบันเทิง 3 คน
– สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 6 คน

กลุ่มที่ 2. ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ จำนวน 17 คน จาก
– กลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 6 คน
– กลุ่มทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ 6 คน
– การระบาดเป็นกลุ่มก้อน 3 คน และกลุ่มผู้ร่วมพิธีทางศาสนา ในมาเลเซีย 2 คน

ทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 147 คน รักษาตัวอยู่​ที่โรงพยาบาล​ 108 คน​ รักษาหายกลับบ้านแล้ว 38 คน โดยในวันนี้ผู้ป่วยที่รักษาหาย 1 ราย เป็นหญิงชาวจีน อายุ 32 ปี ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงอยู่ที่ 1 ราย นอกจากนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค หรือรอผลทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 27 ราย

สำหรับกลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลี ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน  83 คน ในจำนวนนี้ มี 6 คน รับตัวไว้สังเกตอาการที่โรงพยาบาล ส่วนที่เหลือ 77 คน (ผู้ชาย 24 คน ผู้หญิง 53 คน) ทุกคนไม่มีไข้ แต่ยังต้องอยู่ในการเฝ้าระวังสังเกตอาการ จนครบ 14 วัน ที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่มีการระบาดของโรคขอให้กักกันตัวเองที่บ้านให้ครบ 14 วัน แยกของใช้ส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อไม่แพร่เชื้อให้คนในครอบครัว งดกิจกรรมทางสังคม ส่วนประชาชนทั่วไปขอให้หมั่นล้างมือบ่อย ๆ

สวมหน้ากากอนามัย ไม่ไปในที่ที่มีคนแออัด หากมีไข้ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ประวัติความเสี่ยง เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจวินิจฉัย การรักษา และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...