Advertisement

SHARE

มติที่ประชุมศบค. ให้เสนอครม. ต่ออายุการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2563 ขณะที่วันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางมาจากต่างประเทศเพิ่ม 22 ราย โฆษกศบค. 

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันที่ 28 ก.ย. 2563

– พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22 คน ยอดติดเชื้อสะสม 3,545 คน

– รักษาหายเพิ่ม 2 คน ยอดรักษาหายป่วยสะสม 3,369 คน

– กำลังรักษาในรพ.เพิ่ม 20 คน ยอดรวมผู้ป่วยกำลังรักษาตัวในรพ. 117 คน

– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยังคงที่ 39 คน

สำหรับรายละเอียดผู้ติดเชื้อใหม่ 22 คน ทั้งหมดอยู่ใน State quarantine และ Alternative State Quarantine (ASQ) ประกอบด้วย

– นักเรียนชายไทย อายุ 13 ปี เดินทางมาจากประเทศปากีสถาน ถึงไทยวันที่ 13 ก.ย. ตรวจเชื้อครั้งแรกไม่พบ ตรวจเชื้อครั้งที่ 2 วันที่ 26 ก.ย. พบเชื้อไม่มีอาการ รักษาตัวที่รพ.ในจ.ชลบุรี

– ทหารช่างเฉพาะกิจไทย จำนวน 16 คน เดินทางจากประเทศซูดานใต้ ถึงไทยวันที่ 22 ก.ย. ตรวจพบเชื้อวันที่ 26 ก.ย. ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในรพ.พระมงกุฎเกล้า

– ชายไทยอายุ 24 ปี เดินทางไปศึกษาวิชาทหาร กลับจากประเทศฟิลิปปินส์ ตรวจพบเชื้อในวันที่ 26 ก.ย. ไม่มีอาการ รักษาตัวอยู่ในรพ. แหลมฉบัง

– อีก 4 ราย เป็นคนสัญชาติอินเดีย ได้แก่ มารดา-บุตร หญิง, ชายอายุ 38 ปี เป็นกรรมการบริษัทแห่งหนึ่ง และอีก 1 ราย เป็นพนักงานบริษัท

ทั้งนี้ที่ประชุม ศบค. มติให้ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อคุมสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีก 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2563 โดยจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในวันพรุ่งนี้ (29 ก.ย.) ซึ่งเป็นการต่ออายุครั้งที่ 6 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อ 26 มีนาคม 2563

นอกจากนี้ ได้อนุมัติหลักการความคืบหน้าการอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจ ตามข้อ 3 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ฉบับที่ 13 มีทั้งหมด 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. นักกีฬาต่างชาติ ร่วมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6 – 16 ต.ค. ที่ประชุมได้อนุมัติให้มีการเข้ามาเพราะว่า เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะมีกำหนดเกิดขึ้นที่ จ.สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สิ้นสุดที่ สุราษฎร์ธานี โดยจะมีมาตรการต่างๆ ออกมารองรับ ใช้ State quarantine จำนวน 14 วัน ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์

2. นักบินและลูกเรือของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใน Repatriation Flights ประมาณกว่า 340 คน จะขอเข้า State quarantine เพราะปฏิบัติหน้าที่ทำการบินเที่ยวบินพิเศษไปสหรัฐอเมริกา

3. ผู้ถือวีซ่า ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant) ประเภทต่างๆ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เน้นย้ำว่ากลุ่มนี้เป็นนักธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเภทต่างๆ เลย มีคนจำนวนมากมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามา เพื่อประโยชน์ในการดำเนินภาคธุรกิจ แต่ยังไม่สามารถเข้ามาได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ จึงเห็นควรให้อนุญาต แต่ต้องมีสำเนาเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ในจำนวนเงินเทียบเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า 500,000 บาท อนุญาตโดยกระทรวงการต่างประเทศ และดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

4.กำหนดเงื่อนไขของผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long stay ตามที่ครม.เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 โดยต้องได้รับการตรวจลงตรานักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) ซึ่งปัจจุบันมีการลงตราเพื่อรองรับอยู่แล้ว ทางนายกรัฐมนตรีเห็นควรให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเงื่อนไขการลงตราให้สอดคล้องกันบนพื้นฐานของการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศที่จะได้รับ

5.ผู้ถือบัตร APEC Card คือนักธุรกิจทางกลุ่มประเทศเอเปค 18 ประเทศที่มีการคัดกรอง โดยเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง คาดว่าจะมีประมาณ 100,000 คน

6.ผู้ประสงค์พำนักในประเทศไทย ในระยะสั้นและระยะยาว เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผู้ที่ต้องการเข้ามาอยู่ 60 วัน สามารถขอต่ออีก 30 วัน ทั้งนี้ต้องบัญชีธนาคารที่มีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ไม่ต่ำกว่า 500,000 คน โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...