{{-- --}}
Advertisement

SHARE

หมอยง ทำความเข้าใจ ฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเชื้อหรือไม่แพร่เชื้อ แค่ลดอาการของโรค ชี้ ฉีดให้กลุ่มวัยแรงงานไม่ช่วยลดการระบาดของโรค แต่ต้องฉีดในกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดการนอนโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิต

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 ว่าวัคซีนจะต้องฉีดให้กลุ่มไหนก่อนเป็นอันดับแรก ว่า วัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนตัวใหม่ เป็นการศึกษาใหม่ จากผลการศึกษาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของเจ้าใด พบว่า ผลที่ชัดเจนที่สุด วัคซีนมีประสิทธิผลคือลดอาการของโรค ลดการตาย ไม่ได้บอกว่า ลดการติดโรค หรือลดการเป็นพาหะของโรค

“ผมยกตัวอย่างวัคซีนป้องกันคอตีบ เมื่อฉีดแล้วไม่เป็นโรค แต่ติดเชื้อได้ แพร่เชื้อได้ ทำนองเดียวกันกับวัคซีนตัวนี้ ข้อมูลที่ออกมาปัจจุบันคือลดความรุนแรงของโรค ลดการไม่ต้อนอนโรงพยาบาล แล้วก็ลดการตาย แต่ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นโรค เราจะเห็นว่ากลุ่มที่รับวัคซีนมีอาการป่วย แต่มีอาการน้อย เมื่อเป็นอย่างนี้ กลุ่มที่จะต้องให้วัคซีนก็คือกลุ่มที่เสี่ยง ที่เป็นแล้วมีโอกาสนอนโรงพยาบาลสูง หรือโอกาสที่จะเสียชีวิตสูง และไม่ต้องสงสัยว่าทำไมวัคซีนตัวนี้จะต้องให้ ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นแล้วจะเสียชีวิต หรือผู้ที่อยู่ด่านหน้า เสี่ยงติดโรค นั่นก็เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร ลดการเสียชีวิต” ศ.นพ.ยง กล่าว

ศ.นพ.ยง ระบุถึงเหตุผลที่ว่าทำไมไม่ฉีดให้กับกลุ่มวัยแรงงาน หรือคนหนุ่มสาวเพื่อให้คนหนุ่มสาวไม่เอาโรคกลับไปหาคนที่บ้าน นั่นก็เพราะผลการศึกษาของวัคซีนตามที่กล่าวข้างต้น ว่าไม่มีผลการศึกษาที่ตอบคำถามว่า วัคซีนป้องกันการติดโรค และเมื่อติดโรคป่วยเล็กน้อยก็ยังแพร่โรคได้ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผล ความจำเป็นที่จะต้องฉีดในวัยแรงงานก่อน

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...