Advertisement

SHARE

บริษัทเอกชนรายใหญ่ของเวียดนาม พัฒนาแอปพลิเคชันเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้ากับเจ้าของร้านค้าโชห่วย หวังช่วยร้านค้าขนาดเล็กต่อสู้กับร้านสะดวกซื้อและห้างค้าปลีกรายใหญ่

วินกรุ๊ป (Vingroup) บริษัทเอกชนรายใหญ่ของเวียดนาม เปิดให้บริการแอปพลิเคชันวินชอป (VinShop) เน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก (โชห่วย) ในเวียดนามโดยเฉพาะ ผ่านการเป็นช่องทางให้ร้านค้าโชห่วย ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนสินค้า นอกจากนี้แอปฯ ดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับแอปฯ วินไอดี (VinID) ซึ่งเป็นบริการรับจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ผู้บริหารของวินกรุ๊ประบุว่า เป้าหมายของแอปฯ วินชอป คือการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยต่อสู้กับร้านสะดวกซื้อและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผ่านการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงงานผู้ผลิตสินค้ากับร้านค้า เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีร้านโชห่วยในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์เข้าร่วมแล้วราว 20,000 แห่ง

ผู้พัฒนาแอปฯ เชื่อว่า เจ้าของร้านค้าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10 ล้านด่ง หรือราว 13,400 บาทต่อเดือน จากการใช้แอปฯ นี้ ขณะที่ทางวินกรุ๊ป เจ้าของแอปฯ จะมีรายได้จากการโฆษณาและบริการทางการเงินภายในแอปฯ

สถิติเมื่อปีที่แล้วพบว่า ร้านสะดวกซื้อในเวียดนามที่มีทั้งเซเว่น-อีเลฟเว่น, มินิชอป, บีส์ มาร์ท รวมไปถึงวินมาร์ทพลัส ซึ่งเคยเป็นร้านสะดวกซื้อในเครือวินกรุ๊ป เจ้าของแอปฯ สามารถทำรายได้จากการขายสินค้ามากกว่าร้านโชห่วยตามชุมชนมากถึง 4 เท่าตัว ขณะที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ก็กำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเวียดนาม

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่า ร้านโชห่วยขนาดเล็กยังตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่ำ รวมทั้งในชุมชนที่อยู่ในชนบท ที่ส่วนใหญ่ต้องการซื้อของใช้จำเป็นในปริมาณไม่มาก

นอกจากในเวียดนามแล้ว ปัจจุบันเริ่มมีหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้ความสำคัญกับร้านโชห่วยมากขึ้น เช่นที่อินโดนีเซีย มีบริษัทสตาร์ทอัพลงทุนพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยเหลือร้านค้าขนาดเล็กเหล่านี้เช่นกัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...