Advertisement

SHARE

วันที่ 15 ก.พ. เวลา 17.30 น. เรือหลวงล่องลม เรือ ต.111 และเรือ ต.274 ได้ควบคุมเรือคราดปลิงทะเลเวียดนาม 3 ลำและลูกเรือ 16 คน เข้าเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ส่วนเรือหลวงปัตตานี กำลังเดินทางกลับเข้าฝั่งพร้อมลากจูงเรือคราดปลิงทะเลเวียดนามอีก 1 ลำและลูกเรือ 5 คน เนื่องจากเรือเครื่องยนต์ขัดข้อง ในการปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถจับกุมเรือคราดปลิงทะเลเวียดนามทั้งหมด 4 ลำและลูกเรือรวม 21 คน

การจับกุมครั้งนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 ก.พ. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ศรชล.ภาค 2) ได้รับรายงานจากสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ 2 และสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ 2 ว่ามีเรือประมงต่างชาติ ซึ่งเป็นเรือประเภทคราดปลิง รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในทะเลอาณาเขตของประเทศไทย

พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 และ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 จึงสั่งการให้ เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงล่องลม เรือ ต.111 และเรือ ต.274 ออกปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติลักลอบทำการประมงในพื้นที่รับผิดชอบดังกล่าว
.
จากปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถจับกุมเรือประมงเวียดนามได้จำนวน 4 ลำ ผู้ควบคุมพร้อมลูกเรือรวมจำนวน 21 คน โดยการจับกุมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีจำนวนเรือที่จับกุมมาแล้ว รวม 8 ลำ ผู้ต้องหารวม 42 ราย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จึงได้มีการจัดทีมแพทย์/พยาบาล จากโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ดำเนินการตรวจคัดกรองลูกเรือทั้งหมดก่อนขึ้นจากเรือ โดยซักสอบ ประวัติ เพื่อประเมินความเสี่ยง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

จากการคัดกรองแล้วพบว่าไม่มีลูกเรือที่ต้องสงสัย เนื่องจากลูกเรือประมงชาวเวียดนามทั้งหมดไม่ได้เดินทางมาจากประเทศจีน หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาและไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...