{{-- --}}
Advertisement

SHARE

‘วิษณุ-อนุพงษ์’ แจงสภาฯ แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้ว ส่วนจะประกาศหรือไม่เป็นเรื่องของ ป.ป.ช. ย้ำคดีโฮปเวลล์รัฐยังไม่เสียหายเพราะยังไม่ได้ชำระเงิน ลั่นแผ่นดินนี้ต้องไม่มีปัญหาอาชญากรรม

วันที่ 16 ก.พ. 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ถึงกรณีการชำระค่าเสียหายจากโครงการโฮปเวลล์ให้กับเอกชนช่วงหนึ่งว่า การฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิดกับบุคคลที่สร้างความเสียหายนั้นไม่หมดอายุความในเดือน เม.ย.64 เนื่องจากมาตรา 9 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่กำหนดให้ฟ้องร้องไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่าเสียหายนั้น แต่เรื่องดังกล่าวรัฐยังไม่เคยจ่ายค่าเสียหาย แม้ศาลจะตัดสินให้รัฐต้องชดใช้ เมื่อรัฐยังไม่ชดใช้จึงไม่สามารถไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐมนตรีได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพราะคดีไม่ถึงที่สุด แต่รัฐยังไม่ได้ชำระเงิน เมื่อไม่ได้จ่ายจึงไม่เสียหาย และการนับอายุความคือ นับจากวันที่ชดใช้ ทั้งนี้ อายุความยังกำหนดไว้ในมาตรา 10 ด้วย กำหนดว่า เจ้าหน้าที่รัฐสร้างความเสียหาย หรือละเมิดรัฐ แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ผู้ว่าการรถไฟ รัฐมนตรี กระทำละเมิดต่อกระทรวงคมนาคม ดังนั้น จึงไม่นำมาใช้ในกรณีดังกล่าว ส่วนกรณีการนับอายุความ 1 ปี จะเริ่มเมื่อรัฐจ่ายค่าชดใช้ให้กับบริษัทโฮปเวลล์ ดังนั้น กรณีดังกล่าวยังเป็นปัญหาพิจารณา

นายวิษณุ ยังชี้แจงถึงกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วยว่า ตนและ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยื่นบัญชีทรัพย์สินเสมือนรับตำแหน่งใหม่ต่อ ป.ป.ช. แม้กฎหมายจะมีข้อยกเว้นสำหรับรัฐมนตรีที่รับตำแหน่งต่อเนื่องก็ตาม ส่วนจะประกาศหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของหน่วยงาน ส่วนกรณีดัชนีการทุจริต (ซีพีไอ) ที่ประกาศให้ไทยได้คะแนน 36 คะแนน จาก 100 คะแนนนั้น เป็นคะแนนที่ประเทศไทยยืนอันดับดังกล่าวมานานหลายปี อันดับที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเพราะ 3-4 ปีที่ผ่านมามีประเทศที่เข้ารับการประเมินถึง 108 ประเทศ

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงถึงกรณีบ่อนการพนันว่า ตนให้นโยบายกับหน่วยงานในสังกัด และสั่งการไปในพื้นที่ว่า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบ่อนการพนัน การค้ามนุษย์ หรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้หน่วยงานปกครองยังให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานต่อการปราบปรามบ่อนการพนัน การค้ามนุษย์ แรงงาน เพื่อไม่ให้แผ่นดินนี้มีปัญหาอาชญากรรม ยืนยันว่า รัฐบาลคำนึงและให้ความสำคัญกับข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน ส่วนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่า การเก็บข้อมูลดังกล่าวล่าช้านั้น เป็นเพราะผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่การจัดสรรงบภัยแล้งนั้น ได้รับฟังความต้องการของประชาชน และต้องการตอบสนองประชาชน ซึ่งหากพบการทุจริตตนจะดำเนินการ ส่วนกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้น ตนได้ทำส่งเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2563 ส่วนการประกาศหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช.

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...