Advertisement

SHARE

พรรณิการ์ วาณิช พรรคอนาคตใหม่ แถลงว่ามีการเปลี่ยนแปลงคะแนนโหวต น.ส.เยาวลักษณ์  1 คะแนน ในการคัดเลือกรองสภาฯ คนที่หนึ่ง เนื่องจากมีการขานคะแนนซ้ำ ไม่มีบัตรเขย่ง

“เป็นเรื่องที่ผิดพลาดทางเทคนิกจริง ๆ นั่นก็คือในการขานคะแนน มีบัตรหนึ่งใบเขียนว่า เสาวลักษณ์ แต่ถ้าขานคะแนนก็คือพล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ซึ่งเป็นกรรมการจากส่วนของพรรคอนาคตใหม่ ขานว่า เยาวลักษณ์ และมีผู้ทักท้วงขึ้นมา ทำให้มีการถามว่าตกลงบัตรนี้จะเป็นบัตรดีหรือเสีย แต่ว่าสุดท้ายกรรมการก็วินิจฉันว่ามันบ่งบอกเจตนาของผู้ลือกได้อยู่แล้ว ไม่มีแคนดิเดทชื่อเสาวลักษณ์ มีแต่เยาวลักษณ์ คะแนนนี้ก็เลยถูกนับ” พรรณิการ์ชี้แจง

“แต่บังเอิญว่าก่อนจะถกเถียงมีการขีดคะแนนไปแล้ว พอมีการอภิปรายว่าบัตรนี้ดีหรือเสีย ผู้ที่ขีดก็ขีดซ้ำไปอีกหนึ่งคะแนนในบัตรใบเดียวกัน เพราะฉะนั้นคะแนนนับมาจึงเกินมา เมื่อมีการพิจารณาแล้วเคลียร์กันได้แล้วว่ามันมาจากจุดนี้ รวมคะแนนใหม่แล้วคะแนนก็ออกมาเรียบร้อยดี ไม่มีบัตรออกลูก ไม่มีบัตรเขย่งค่ะ “

วันนี้เวลาประมาณ 12.00 น. ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระเลือกรองสภาฯคนที่หนึ่ง มีการเสนอชื่อระหว่างนายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ และ น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ โดยการลงคะแนนเป็นแบบลับ

หลังสิ้นสุดการลงคะแนนมีการนับคะแนนเสียง พบว่านายสุชาติ ตันเจริญ ได้คะแนน 248 คะแนน และน.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ได้คะแนน 247 คะแนน ก่อนจะมีการแก้ไขคะแนนในส่วนของน.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ เหลือ 246 คะแนน

นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวประกาศให้นายสุชาติ ตันเจริญ ได้ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ก่อนพักการประชุม

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...