Advertisement

SHARE

ปี 2562 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีกระแสการตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันก็เป็นปีที่พบเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าแอมะซอน การเสียชีวิตของเจ้ามาเรียมพะยูนน้อย การกระจายตัวของค่าฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย

แม้จะมีการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องของภาครัฐและเอกชน แต่การรณรงค์ส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ปัจเจก ทำให้หลายองค์กรสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศต้องเริ่มแก้ไขเชิงโครงสร้างแก้หยุดยั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ทันเวลา

workpointTODAY ชวนพูดคุยเรื่องนี้กับ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล กัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...