Advertisement

SHARE

สระผลิตประปาหล่อเลี้ยงชาวบ้าน หมู่บ้านวังใหม่ หมู่ 12 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง แห้งขอด ส่อเกิดวิกฤต เบื้องต้นคาดอีก 2 สับดาห์ จะไม่มีน้ำไปผลิตประปา กระทบชาวบ้านกว่า 334 ครัวเรือน

วันที่ 14 ม.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางสาขาวังเหนือ และองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะอำเภอวังเหนือ ได้รับรายงานจากผู้นำหมู่บ้านว่า สระกักเก็บน้ำซึ่งเป็นสระน้ำที่กักเก็บน้ำผลิตประปาของหมู่บ้านวังใหม่หมู่ที่ 12 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก จนคระกรรมการประปาหมูบ้าน ต้องช่วยกันขุดร่องน้ำ เพื่อให้ปริมาณ น้ำไหลเข้ามายังหัวสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำขึ้นไปผลิตประปาแจกจ่ายชาวบ้านที่มีอยู่กว่า 334 ครัวเรือนประชากรกว่า 2,000 คน

ด้านนายรัชคม พรมไพวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านวังใหม่ หมู่ 12 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปางเปิดเผยว่า ปัจจุบันชาว บ้านวังใหม่ หมู่ 12 มีคนในหมู่บ้านทั้งหมด 334 ครัวเรือน จำนวนประชากรสองพันคน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่าเย้า เผ่าลีซอ เผ่าลัวะ ในช่วงฤดูแล้งทุกปีจะประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปา เพราะแหล่งกักเก็บน้ำในสระน้ำของหมู่บ้านทั้ง 2 สระมีปริมาณน้ำแห้งขอด ประกอบกับในพื้นที่อยู่ห่างจากแม่น้ำวังหลายกิโลเมตรจึงไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติมาผลิตเป็นประปาแจกจ่ายชาวบ้านจึงประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี และในปีนี้ปริมาณน้ำที่กักเก็บที่จะผลิตประปาแจกจ่ายชาวบ้านอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ไม่เกินสิ้นเดือนมกราคมนี้

ทางชุมชนจึงได้ประสานขอรถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะนำน้ำมาใส่ในแท็งก์กลางของหมู่บ้านให้ เพื่อให้ชาวบ้าได้ใช้บริโภคอุปโภคในครัวเรือนในช่วงฤดูแล้งนี้การแก้ไขปัญหาในระยะยาว จะได้รายงานให้กับอำเภอวังเหนือและกรมทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้ามาสำรวจหาแหล่งน้ำในพื้นที่ จากนั้นจึงจะเสนอของบประมาณมาช่วยเหลือและสร้างแหล่งน้ำให้ชาวบ้านได้นำไปผลิตเป็นน้ำประปาและแจกจ่ายให้ชาวบ้านต่อไป

 

 

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...