Advertisement

SHARE

ศาลฎีกานักการเมือง พิพากษาคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร สั่งจำคุก ‘วัฒนา เมืองสุข’ 99 ปี ติดจริง 50 ปี ล่าสุดได้ประกันตัวหลังยื่นหลักทรัพย์ 10 ล้าน พร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

วันที่ 24 ก.ย. 2563 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน อ่านคำพิพากษา คดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ เมื่อปี 2548 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร, นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตกรรมการการเคหะแห่งชาติ และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการปี 2548 – 2549, นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, นายอภิชาติ (เสี่ยเปี๋ยง) จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหม่, นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย และกลุ่มเอกชน รวม 14 ราย เป็นจำเลย

ในความผิด ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ หรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใด มอบให้ หรือหามาให้ ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง หรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มาตรา 157, ฐานเป็นพนักงานเรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6, 11 และเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91

พิพากษาจำคุก นายวัฒนา ความผิดมาตรา 148 จำนวน 11 กระทง กระทงละ 9 ปี รวม 99 ปี แต่คงจำคุกจริง 50 ปี พร้อมสั่งปรับเงินจำนวน 1,323 ล้านบาท โดยให้ชำระภายใน 30 วัน หากไม่ชำระยึดทรัพย์ นายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง มีความผิด 11 กระทง กระทงละ 6 ปี รวม 66 ปี จำคุกจริง 50 ปี  และนายอริสมันต์ มีความผิดกระทงเดียว จำคุก 4 ปี

ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 ในสิทธิ์คู่ความในการยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 30 วัน แม้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว

เวลาต่อมา ทนายความของนายวัฒนา ได้ยื่นหลักทรัพย์ 10 ล้านบาท เป็นบัญชีธนาคารหลักทรัพย์เดิม 5 ล้าน  และเติมเงินสดเพิ่มอีก 5 ล้าน โดยศาลได้อนุญาตให้ประกันตัว และมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...