{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กรณีชาวบ้านร้องเรียนว่า ฝายกั้นน้ำ บริเวณลำห้วยจำปา เขตพื้นที่บ้านจำปา หมู่ 9 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม ที่รองรับน้ำมาจากเขาภูพานน้อย ก่อนไหลลงลำห้วยจำปาเชื่อมไปยังลำน้ำก่ำระบายลงสู่น้ำโขง ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. 61 ที่ผ่านมา งบประมาณก่อสร้าง กว่า 2 ล้านบาท และเสร็จเมื่อ มิ.ย. 62 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พังเสียหายจนไม่สามารถเก็บกักน้ำได้

วันที่ 5 ส.ค. นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก จ.นครพนม เปิดเผยว่า ได้มีการประสานงานไปยังเจ้าของโครงการ รวมถึงบริษัทเอกชนผู้รับจ้าง ซึ่งพร้อมรับผิดชอบเนื่องจากยังอยู่ในช่วงประกันตามสัญญา โดยจะเร่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายในสัปดาห์นี้

ทางผู้รับจ้างยืนยันว่าได้ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ส่วนสาเหตุที่เกิดพังถล่มเสียหาย มาจากความผันผวนของระดับ ในลำห้วย เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำต่ำกว่าทุกปี หลังฝนตกลงมาน้ำหลากจึงเกิดปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งและเกิดโพรงใต้ฝาย กัดเซาะฐานทำให้โครงสร้างพังถล่ม ซึ่งจะมีการตรวจสอบแก้ไข ออกแบบให้ฐานมีความแข็งแรงมากขึ้น

ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ นายอำเภอนาแก กล่าวว่า ได้หารือกับ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น และชาวบ้าน เร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรอง รวมถึงขุดเจาะบ่อบาดาลรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำหากฝนทิ้งช่วง และประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบช่วยเหลือนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่าย และงดปลูกพืชในพื้นที่เสี่ยงป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ส่วนฝายที่มีปัญหาจะเร่งรัดให้มีการซ่อมแซมแก้ไข ให้เร็วที่สุด ให้สามารถเก็บกักน้ำได้ก่อนที่จะหมดฤดูฝนเพื่อรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ในการเกษตร

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...