นภพัฒน์จักษ์

นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์

เกี่ยวกับนักเขียน

บรรณาธิการบริหาร workpointTODAY
Bachelor in Marketing from BBA Thammasat.
Master in International Journalism, City University London.
Chevening scholar. BBC Chevening 2016.

บทความที่ผ่านมาของ นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์
แสดงเพิ่มเติม
arrow