Sirarom

Sirarom Techasriamornrat

เกี่ยวกับนักเขียน

นักข่าวธุรกิจการตลาดที่เคยวิ่งในสนามอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชอบเรื่องราวของผู้คนและหวังว่าในทางหนึ่งข่าวธุรกิจการตลาดจะสร้างแรงกระเพื่อมสู่สังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง | [email protected]

บทความที่ผ่านมาของ Sirarom Techasriamornrat
แสดงเพิ่มเติม
arrow