ธนาวรรณ

ธนาวรรณ แสงรุ่ง

เกี่ยวกับนักเขียน

Senior Journalist - Local news

ผู้สื่อข่าวผ่านงานการเมือง อาชญากรรม สังคม เศรษฐกิจ
วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และออนไลน์ รวมเป็นเวลา 15 ปี (2563)

บทความที่ผ่านมาของ ธนาวรรณ แสงรุ่ง
แสดงเพิ่มเติม
arrow