Ayosiri

Ayosiri suratago

เกี่ยวกับนักเขียน

เป็นนักข่าวการเงิน สนใจเรื่องการลงทุนและการตลาด ประวัติศาสตร์ อยากสื่อสารให้เรื่องเป็นเงินสำหรับทุกคน

บทความที่ผ่านมาของ Ayosiri suratago
แสดงเพิ่มเติม
arrow