Wasinee

Wasinee Pabuprapap

เกี่ยวกับนักเขียน

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ-สิทธิมนุษยชน หมกมุ่นในการเล่าเรื่องราวของ "ผู้ไร้เสียง (The Subaltern)" บางวันเป็นพิธีกรข่าว workpointTODAY LIVE

บทความที่ผ่านมาของ Wasinee Pabuprapap
แสดงเพิ่มเติม
arrow