Advertisement

SHARE

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ตั้งอนุกรรมการฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา ใช้ปืนยิงตัวเอง โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

วันนี้ (7 ต.ค. 62) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 15/2562 ที่ศาลฎีกา เมื่อเวลา 13.30 น. โดยมีนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมว่า การประชุม ก.ต. ในวันนี้ ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 คนได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งหลังจากที่ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามปกติเสร็จสิ้นแล้ว ตนได้แถลงสรุปข้อเท็จจริงกรณีนายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองในห้องพิจารณาคดี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากที่ประชุม ก.ต. รับทราบข้อมูลและพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้ตั้งอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวิสามัญ ซึ่งประกอบด้วย ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน เป็นอนุกรรมการวิสามัญ ได้แก่ 1. นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา (ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา) เป็นประธานอนุกรรมการวิสามัญ 2. นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ (ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลอุทธรณ์) เป็นอนุกรรมการวิสามัญ และ 3. นายสุวิชา สุขเกษมหทัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา (ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น) เป็นอนุกรรมการวิสามัญ

โดยกำหนดให้อนุกรรมการวิสามัญดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ และรายงานให้ ก.ต. ทราบภายใน 15 วัน ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...