{{-- --}}
Advertisement

SHARE

พล.อ.ประยุทธ์ ชี้สื่อมวลชนคือพลังสำคัญที่จะสร้างความชอบธรรม สร้างสรรค์ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี ขอระมัดระวังไม่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

วันที่ 20 ต.ค.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงต่อสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล กรณีเอกสารสำคัญคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อการตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการของสื่อ สื่อออนไลน์ ที่มีเนื้อหาสาระกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สื่อมวลชนล้วนเป็นภาคส่วนสำคัญของสังคมไทย คือพลังสำคัญที่จะสร้างความชอบธรรม สร้างสรรค์ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับประเทศได้ บทบาทของสื่อที่ทำหน้าที่อย่างมีสิทธิ เสรีภาพ มีความเป็นกลาง ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายต่อประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ด้วยการเฝ้าระวัง ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ในสังคม การตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจ

วันนี้ได้สั่งการพร้อมมอบแนวทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ตัดสินใจออกคำสั่งดังกล่าว ขอให้ทบทวนคำสั่งระงับการออกอากาศต่าง ๆ และขอให้พิจารณาคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสำคัญ ยกเว้นบางกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ บิดเบือนข้อเท็จจริง ยุยงปลุกปั่น หรือ Fake News ที่ชัดเจน นำเสนอข่าวที่ตั้งใจบิดเบือนมีเนื้อหาก้าวล่วง ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดหลักการตามกฎหมาย และดำเนินการเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไปทั้งนี้ จึงอยากสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน บางอย่างที่มีความจำเป็นต้องถูกระงับการออกกาศตามคำสั่งก็ต้องปฏิบัติตาม

นายกฯ ย้ำหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันป้องกันกำจัดการกระทำที่มีเจตนาร้ายต่อประเทศ ความพยายามที่จะยุยงปลุกปั่น สร้างความวุ่นวายและความแตกแยกในประเทศไม่ต้องยอมให้เกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีไม่เคยละเมิดสิทธิใคร แต่ทุกฝ่ายก็ต้องระวังการละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...