Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

มติครม.เคาะแล้ว หลักการ ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ แจกเงินหมื่น ส่ง ‘กฤษฎีกา’ ปมกฎหมาย ใช้เงิน ธ.ก.ส.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยในวันนี้ (23 เม.ย. 67) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็นของคณะกรรมการนโยบาย โครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาท ผ่าน Digital Wallet (ดิจิทัลวอลเล็ต)

โดยเห็นชอบหลักการโครงการดังกล่าวแล้ว ทั้งเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ แนวทางการเข้าร่วมโครงการของประชาชน เงื่อนไขการใช้จ่าย ประเภทสินค้า การลงทะเบียนร้านค้า รวมถึงแหล่งเงิน และการดำเนินโครงการ ซึ่งกระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงบประมาณ จะศึกษาในรายละเอียดต่อไป

“ส่วนข้อห่วงใย เช่น ประเด็นอำนาจหน้าที่ของ ธ.ก.ส. นั้น ที่ประชุม ครม. เห็นว่าหากมีประเด็นข้อสงสัยใดๆ ให้ส่งเรื่องไปสอบถามยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งทุกพรรคร่วมรัฐบาลต่างเห็นชอบในหลักการของโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่า ยังไม่สามารถระบุวันที่เริ่มโครงการได้อย่างชัดเจน เพราะต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบด้วย ซึ่งได้พยายามเร่งรัดกระบวนการต่างๆให้เร็วที่สุด แต่ต้องรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องความเสถียรของแอพพลิเคชั่น ความมั่นคงปลอดภัยในด้านข้อมูลประชาชนและราชการ รวมถึงโครงสร้างต่างๆทางด้านการเงินจะต้องปลอดภัยด้วย ดังนั้นการกำหนดเวลาหรือเร่งรัดมากเกินไป อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ แต่ยืนยันในกรอบเดิมว่า จะมีการเปิดลงทะเบียนในไตรมาสที่ 3 และจะเปิดใช้เงินในไตรมาสที่ 4 โดยในวันนี้นายกรัฐมนตรี สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า หากมีข้อสงสัยในประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกฏหมายให้ดำเนินการส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการวินิจฉัย

ซึ่งล่าสุดที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้มีการส่งตีความการใช้แหล่งเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 สามารถทำได้หรือไม่ ดังนั้นจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป และย้ำว่า การใช้เงินตามมาตรา 28 เป็นการดำเนินตามนโยบายกึ่งการคลัง ซึ่งเริ่มต้นในเดือนตุลาคม ดังนั้นใกล้ช่วงเวลาดังกล่าวจึงจะมีการพิจารณาและสอบถามที่ประชุมบอร์ด และนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.อีกครั้ง ดังนั้นยังมีการดำเนินการอีกหลายอย่าง โดยเฉพาะการกำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วน และคณะกรรมการกำกับที่ตั้งขึ้นมาก็จะไปประชุมหารือรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน รวมถึงการสอบถามกฤษฎีกาเพื่อให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเวลาอีก 4-5 เดือนนี้ด้วย

ส่วนกรณีที่ทางสหภาพ ธ.ก.ส. ชี้ว่า หากนำเงินไปใช้ในโครงการนี้ อาจทำให้ขาดสภาพคล่องได้นั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในเรื่องนี้ ธ.ก.ส.ไม่ได้สอบถามมาทางรัฐบาล และทางสหภาพก็ไม่ได้ตั้งคำถามนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ตนเองได้ชี้แจง ธ.ก.ส.ไปแล้ว และทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันดี ซึ่งสหภาพก็พร้อมเดินหน้านโยบายนี้ เพราะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร แต่สหภาพก็ห่วงมากที่สุดในเรื่องของกรอบอำนาจหน้าที่ ซึ่งรัฐบาลได้ส่งเรื่องไปสิบถามกฤษฎีกา เพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจ และย้ำว่าขณะนี้ ธ.ก.ส. มีสภาพคล่องที่มั่นคง ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลถือหุ้น 100% และรัฐมีแต่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ ธ.ก.ส. และสิ่งที่ตนเองได้ชี้แจงต่อสหภาพฯมี 3 ประเด็น คือ 1.การดำเนินการต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกประการ หากมีข้อสงสัยใดในการดำเนินการให้กระจ่างชัด รัฐบาลยินดีรับฟัง , 2. เสถียรภาพของธ.ก.ส. มีความมั่นคงสูงและ ธ.ก.ส. มีศักยภาพที่จะดำเนินการได้ และรัฐบาลพร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับธนาคารในกำกับของภาครัฐ ซึ่ง ธ.ก.ส.ถือว่าเป็นปีกหลักที่ช่วยการทำงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร และรัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาก็ใช้บริการ ธ.ก.ส.มาโดยตลอด เช่นเดียวกับรัฐบาลชุดนี้ ,3.สิ่งที่ดำเนินการจะไม่กระทบต่อสวัสดิภาพของพนักงานหรือลูกจ้าง ธ.ก.ส.โดยเด็ดขาด

อย่างไรก็ตามมีการพูดคุยเรื่องการเพิ่มทุนให้กับ ธ.ก.ส. เช่น เติม 1 บาท จะได้ 11 บาท โดย 1 บาทนี้ จะเกิดวงเงินเป๋นสินเชื่อให้กับเกษตรกร 11 บาท ดังนั้นเป็นการเติมความแข็งแกร่งให้ ธ.ก.ส.ซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณา ส่วนจะเป็นเงินเท่าใดและเมื่อใดนั้น จะมีการประชุมพิจารณากันอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุป และย้ำว่า ธ.ก.ส.มีสภาพคล่องเพียงพอ พร้อมยืนยันว่าประชาชนทุกกลุ่มจะใช้เงินได้พร้อมกัน เนื่องจากต้องการให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ เมื่อเงินลงไปทีเดียวจะเกิดการหมุนเวียนทางการเงิน มีการลงทุนและการจ้างงาน ซึ่งรัฐบาลต้องการผลลัพธ์ในส่วนนี้ ส่วนการตีความข้อกฏหมายต่างๆ รัฐบาลมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ และถึงเวลานั้นจะดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้

ด้าน นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการ รมว.คลัง ยืนยันว่า ตัวระบบ แอปพลิเคชั่น ไม่ได้มีปัญหา แบ่งเป็น 2 ระบบคือระบบลงทะเบียน และระบบ transaction ที่เชื่อมต่อหลายภาคส่วน เพื่อสะดวกต่อการจะเปิดให้ลงทะเบียนภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ และประชาชนจะได้เงินไตรมาส 4 ตามกรอบเวลาที่กำหนด ส่วนรายละเอียดและข้อมูลทางแอปพลิเคชั่น อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อได้ข้อสรุปจะมีการแถลงเป็นทางการอีกครั้ง ทั้งนี้ยืนยันสิ่งที่รัฐบาลทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการมีการตรวจสอบการละเอียดอย่างรอบคอบ ทั้งในส่วนของอำนาจหน้าที่และการได้มาของงบประมาณ ดังนั้นจะชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดเมื่อได้ข้อสรุป เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า