Advertisement

SHARE

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ “ธนาคารไทยพาณิชย์” ห่วงใยลูกค้า จึงสร้างความอุ่นใจ คลายความกังวล โดยแจกฟรี ! ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คุ้มครองระยะเวลาสูงสุด 1 ปี ด้วยวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท สำหรับร้านค้าเมื่อสมัครและใช้บริการ “แอปพลิเคชันแม่มณี” และมีการรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ตั้งแต่ 3 รายการ และยอดสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 โดยร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย ได้ที่ https://thaivivat.co.th/scb/covid/sme-mae-manee

เมื่อร้านค้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ธนาคารจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของร้านค้าให้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่เว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือช่องทางที่บริษัทกำหนด

สิทธิพิเศษนี้สำหรับเจ้าของร้านค้าที่มีสัญชาติไทย อายุ 15 – 99 ปี บริบูรณ์ โดยจำกัด 1 สิทธิ / 1 ร้านค้า / 1 กรมธรรม์ และจำกัดจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 5,000 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยนับสิทธิผู้ลงทะเบียนตามลำดับ

กรณีที่เจ้าของร้านค้ามีการใช้บริการแอปพลิเคชัน แม่มณี มากกว่า 1 แอปพลิเคชัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณรายการรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันที่มีการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขก่อนเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ ร้านค้าจะต้องคงสภาพใช้บริการแอปพลิเคชัน แม่มณี ตั้งแต่วันที่เริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งหลักฐานการทำประกันภัยให้แก่ร้านค้าทางอีเมลที่ร้านค้าได้ลงทะเบียนไว้ผ่านเว็บไซต์ https://thaivivat.co.th/scb/covid/sme-mae-manee ภายใน 10 วันหลังจากลงทะเบียน

เจ้าของร้านค้าจะได้รับความคุ้มครองภายใน 1 วัน หลังจากลงทะเบียนรับสิทธิตามเงื่อนไข และบริษัทได้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พ่อค้าแม่ค้าท่านใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครองได้ที่ www.thaivivat.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โทร. 1231 กด 2951, 2948 หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ดาวน์โหลดแอปแม่มณีได้ที่

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...