Advertisement

SHARE

วันที่ 10 พ.ย. เวลา 15.00 น. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังเก่า ริมแม่น้ำแม่กลอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางประภารัตน์ นาคผจญ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และตรวจราชการในพื้นที่ จ.ราชบุรี ในวันที่ 11 พ.ย.

ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า จะเปิดให้ประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อนเดินทางมาร้องเรียน ร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีได้ โดย แบ่งออกเป็น 3 จุด ได้แก่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า) เป็นจุดหลัก ส่วนจุดย่อย 2 จุด ได้แก่ ที่ทำการอำเภอดำเนินสะดวก และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อ.โพธาราม ส่วนกลุ่มมวลชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่และการจราจร ขอให้ส่งตัวแทนมายื่นเรื่องได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ซึ่งจะมีศูนย์บริการประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนจากกรม และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ดำรงธรรม จ.ราชบุรี และผู้แทนจากทุกส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัดมาปฏิบัติหน้าที่รับเรื่อง

นายสุภรณ์ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชามาว่าให้ดูแลบริการประชาชนอย่างดี ซึ่งท่านไม่ได้ปิดกั้น พร้อมที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และให้อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร้องทุกข์ หรือมีปัญหาเดือดร้อน ให้รับเรื่องไว้ พร้อมให้ดูแลอย่างดี ที่มีข่าวฝ่ายค้านไปโจมตีว่านายกรัฐมนตรีไม่ติดดิน ไม่ห่วงใยประชาชนนั้นไม่เป็นความจริง

เรื่องอะไรที่ประชาชนมีความเดือดร้อน ท่านพร้อมจะลงไปดูแลแก้ไขปัญหาระดับรากหญ้า ขอให้ประชาชนสบายใจและให้มาแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีอย่างทั่วถึง

วันเดียวกันนี้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม ซักซ้อมทำความเข้าใจ ในการต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง, วัดโชติทายการาม ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก อ.ดำเนินสะดวก และสหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

FOLLOW US

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...