Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

มติบอร์ดแก้หนี้รายย่อยฯ แก้หนี้ กยศ. คำนวณยอดหนี้ตามกฎหมายใหม่ ขณะที่ ‘เศรษฐา’ เผยข้ามประเทศ เตรียมแถลงใหญ่สิ้น เดือน พ.ย. นี้ แก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานตณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย เปิดเผยในวันที่ 14 พ.ย. 66ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินฯ ได้หารือแนวทางการคำนวณยอดหนี้ของลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใหม่ หลังพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2566 ซึ่งการคำนวณหนี้ใหม่ดังกล่าวจะมีผลทำให้หนี้ของลูกหนี้ กยศ. ลดลงอย่างมาก

“ลูกหนี้ กยศ. ที่ยังไม่ปิดบัญชี ทั้งรายที่จ่ายหนี้ปกติ หรือรายผิดที่ชำระหนี้บ้าง แล้วเจอเบี้ยปรับสูง ทำให้เมื่อคำนวณยอดหนี้ตามกฎหมายเดิมแล้ว ท่านเหมือนมีหนี้ค้างอยู่เยอะ ตัดเท่าไหร่ไม่ถึงเงินต้นซักที เมื่อมีกฎหมายใหม่แล้ว ยอดหนี้ของท่านที่คำนวณตามกฎหมายใหม่ จะลดลงมากๆ และถ้าชำระหนี้ กยศ. ไปเป็นจำนวนสูงเกินกว่ายอดหนี้ที่คำนวณใหม่แล้ว กยศ.จะคืนเงินให้ท่านเหล่านั้น” นายกิตติรัตน์ กล่าว

นายกิตติรัตน์ ระบุว่า การคำนวณยอดหนี้ กยศ. ใหม่ในครั้งนี้ ยังครอบคลุมถึงลูกหนี้ กยศ. ที่ปิดบัญชีไปแล้ว ทั้งการปิดบัญชีทั้งก้อนหรือชำระหนี้ครบตามกำหนดเวลา ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 66 เป็นต้นไปด้วย

ยกตัวอย่างกรณีลูกหนี้ กยศ. กู้เงินต้นไป 1 แสนบาท และในอดีตได้ผ่อนชำระหนี้ไปแล้ว 150% ของเงินต้น หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาท หรือกรณีลูกหนี้กู้เงินไป 2 แสนบาท และได้ผ่อนชำระหนี้ไปรวมแล้ว 3 แสนบาท แม้ว่าลูกหนี้รายนั้นจะผิดนัดชำระหนี้บ้าง แต่ขอให้ลูกหนี้ กยศ. มั่นใจว่า ได้ชำระคืนหนี้ กยศ.ครบแล้ว เนื่องจากกฎหมายใหม่ได้ปรับลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% จากเดิม 18% และมีการกำหนดลำดับการตัดหนี้ใหม่

ส่วนลูกหนี้ กยศ. ที่ผิดนัดชำระหนี้ และคดีกำลังจะขาดอายุความนั้น ขอให้ลูกหนี้กลุ่มนี้ ติดต่อมายัง กยศ. และเข้ามาลงนามยินยอมขยายอายุความด้วยตัวเอง ไม่เช่นนั้น กยศ. จำเป็นต้องฟ้องดำเนินคดี เพราะหากไม่ฟ้อง คดีจะขาดอายุความ และเมื่อเข้ามาลงนามยินยอมแล้ว กยศ. จะคำนวณยอดหนี้คงค้างตามกฎหมายใหม่ และจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป

“กยศ. ไม่ต้องการค้าความกับผู้กู้ แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ ไม่เช่นนั้นจะขาดอายุความ ทั้งนี้ กยศ. พร้อมจะขยายอายุความให้ผู้กู้ แต่ผู้กู้ต้องให้ความยินยอม และผู้กู้ต้องมายินยอมด้วยตัวเองด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีคนเข้ามาลงนามยินยอมไม่มาก ไม่ถึง 3-4% ด้วยซ้ำ เพราะกว่า 90% ไม่กล้าแม้แต่จะแกะซองจดหมาย จึงอยากให้สื่อถึงเขาว่า ขอให้เข้ามาลงนามยินยอม จึงจะขยายเวลาแก้ปัญหาให้ได้ ในขณะที่การขยายอายุความสามารถทำได้เป็น 10 ปี” นายกิตติรัตน์ กล่าว

นายกิตติรัตน์ ระบุว่า ในระหว่างที่ กยศ. อยู่ระหว่างดำเนินการคำนวณยอดหนี้ของลูกหนี้ กยศ. ใหม่ นั้น ประธาน กยศ. ได้ขอให้กรมบังคับคดีชะลอการบังคับคดี และชะลอการยึดทรัพย์ลูกหนี้ขายทอดตลาด เพื่อรอผลการคำนวณยอดหนี้ใหม่ก่อน ซึ่งในบางกรณีเมื่อคำนวณยอดหนี้ใหม่แล้ว ลูกหนี้อาจไม่มีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดเลย เพราะหนี้ที่คำนวณใหม่ลดลงมาก

ขณะที่ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน กยศ. กล่าวว่า หลังจาก พ.ร.บ. กยศ. ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว กยศ.ได้ดำเนินการออกระเบียบลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. กยศ. ฉบับใหม่ ครบถ้วน และพร้อมดำเนินการคำนวณหนี้ของลูกหนี้ กยศ. ใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะการปรับลำดับการชำระหนี้ เป็นตัดหนี้เงินต้นก่อน แล้วจึงจะนำไปตัดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ซึ่งจะทำให้ยอดหนี้ของลูกหนี้ กยศ.ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

โดยในการคำนวณยอดหนี้ใหม่ของลูกหนี้ กยศ. ที่ยังไม่ได้ปิดบัญชี 3.5 ล้านคนนั้น จะต้องพัฒนาระบบของ กยศ. ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 เดือน แต่ กยศ.เห็นว่า ระยะเวลาดังกล่าวนานเกินไป จึงจะมีการสร้างซอฟแวร์สำเร็จรูปขึ้นมาคำนวณยอดหนี้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเร่งด่วนก่อน โดยเริ่มจากกลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ในชั้นการบังคับคดี คาดว่าแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.นี้ จากนั้นจะไปคำนวณยอดหนี้ในกลุ่มลูกหนี้ที่คดีกำลังจะขาดอายุความ ซึ่งมีประมาณ 40,000 ราย

ด้าน นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. ยืนยันว่า ลูกหนี้ กยศ. ทุกรายจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตามกฎหมายใหม่ เช่น การลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% จากเดิม 18% และการปรับลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ กยศ. จะเปิดให้ปรับโครงสร้างหนี้ โดยเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันเดิมทุกคนที่มีภาระอยู่ จะหลุดพ้นจากภาระค้ำประกัน โดยจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 67 เป็นต้นไป

มติคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (พ.ร.บ.กองทุน กยศ.) ฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 20 มี.ค. 66 

พ.ร.บ.กองทุน กยศ. ฉบับใหม่ มีสาระสำคัญ ดังนี้

– อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 1% ต่อปี (จากแต่เดิมอยู่ที่ 1% ต่อปี)

– กรณีผิดนัดชำระ ลดอัตราเบี้ยปรับ เหลือไม่เกิน 0.5% ต่อปี (จากแต่เดิมอยู่ที่ 7.5% ต่อปี)

– ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในทุกกรณี

– เพิ่มให้มีการกู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น และให้ทุนการศึกษา

– ปรับลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ โดยจะหักต้นเงินเฉพาะส่วนที่ครบกำหนดก่อน ตามมาด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพิ่มตามลำดับ

– เพิ่มจำนวนงวดชำระเป็น รายเดือน, รายไตรมาส และรายปี (จากแต่เดิมมีเฉพาะงวดชำระรายปี)

– ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการบังคับคดี ให้สามารถผ่อนผันการชำระเงินคืน ปรับโครงสร้างหนี้ หรือแปลงหนี้ใหม่ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

‘เศรษฐา’ เตรียมแถลงใหญ่สิ้นเดือน พ.ย. นี้ แก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบ

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 14 พ.ย. (ตามเวลาท้องถิ่นในนครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งจะคำนวณภาระหนี้ของลูกหนี้ที่ยังชำระไม่หมดให้กลับไปคำนวณเงินต้น และลูกหนี้ที่ชำระมากกว่า 150% สามารถหยุดจ่ายหนี้ได้ว่า

“นี่เป็นเรื่องนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยรวมของรัฐบาลนี้ ทั้งหนี้กยศ. หนี้ครู หนี้นอกระบบ และเอสเอ็มอี (SME) ที่ติดมาตรา 21 เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะพูดเรื่องเดียว แต่ในช่วงปลายเดือนนี้หรือประมาณ 2 สัปดาห์ต่อจากนี้ จะมีแถลงข่าวใหญ่ถึงมาตรการแก้ไขหนี้ทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่ กยศ. อย่างเดียว แต่จะรวมทุกภาคส่วนเท่าที่จะสามารถทำได้” นายเศรษฐา ระบุ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า