Advertisement

SHARE

มติครม. ให้วันที่ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน เพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ 2563 

วันนี้นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม. เห็นชอบให้วันที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1 วัน

เพราะก่อนหน้านี้ 17 มีนาคม ครม.ได้มีมติเลื่อนวันหยุดในช่วงสงกรานต์ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย ซึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลงแล้ว มีการให้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แล้ว มีการอนุญาตให้ผู้ประกอบการ ประชาชนดำเนินกิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้น ครม.จึงมีมติให้กำหนดวันหยุดราชการในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน จึงทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องในสัปดาห์ดังกล่าว จำนวน 4 วัน คือวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม ครม. ได้มอบให้หัวหน้างานพิจารณาความเหมาะสมไม่ให้ราชการเสียหาย หรือเกิดผลกระทบต่อการให้บริการกับประชาชน สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถานบันเทิง ภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดวันหยุดให้สอดคล้องกับมติครม.วันนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน 2 ครั้ง คือ  วันที่ 4 – 7 ก.ค. (ปกติวันเข้าพรรษาไม่ใช่วันหยุดราชการ) และวันที่ 25 – 28 ก.ค. ทั้งนี้รัฐบาลยังติดวันหยุดชดเชยสงกรานต์ประชาชนอีก 2 วัน

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...