Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

สภาผู้บริโภค เรียกร้อง กสทช. พิจารณาการควบรวม AIS – 3BB โดยยึดประโยชน์ผู้บริโภคเป็นสำคัญ และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

จากกรณีที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กสทช. เรื่องการควบรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทคว่า เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2561 และยึดหลักคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ กสทช. ไม่ควรใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ทั้งที่เป็นช่วงเวลาก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการ กสทช. นัดพิเศษ ในวันนี้ (10 พ.ย. 66) เพื่อนำวาระการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ในเครือ AIS และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) เข้าพิจารณา นั้น

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาผู้บริโภค นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา รองเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค พร้อมเครือข่ายผู้บริโภค ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการ กสทช. เรียกร้องให้ใช้อำนาจ ไม่อนุญาตการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท AWN ในเครือ AIS และ 3BB โดยมี พล.อ.กิตติ เกตุศรี ที่ปรึกษาประจำ กสทช. เป็นผู้รับหนังสือ

น.ส.สุภิญญา ระบุว่า สภาผู้บริโภคเห็นว่าการให้ความเห็นของประธาน กสทช. ดังกล่าว เป็นการแสดงความเห็นที่ไม่เป็นกลางและชี้นำการประชุมที่จะมาถึงให้คณะกรรมการ มีมติ “รับทราบ” เหมือนเช่นกรณีการควบรวมกิจการ ทรู – ดีแทค ที่ให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและเงื่อนไขเฉพาะหลังการควบรวมเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การให้ความเห็นดังกล่าวถือว่า เป็นการให้ความเห็นก่อนที่จะได้รับข้อเท็จจริงครบถ้วน และรอบด้านจากที่ประชุมคณะกรรมการ และการวินิจฉัยอำนาจตามกฎหมายในกรณีนี้ ที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ไม่ใช่อำนาจของประธาน กสทช. หากประธานรวบรัดไม่ให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและลงมติในประเด็นอำนาจการพิจารณาคำขอรวมธุรกิจในครั้งนี้ ย่อมกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค

น.ส.สุภิญญา กล่าวอีกว่า สภาผู้บริโภคในฐานะผู้แทนของผู้บริโภค จึงขอใช้สิทธิ์คัดค้านการใช้อำนาจของประธานในการรวบรัดพิจารณาทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่า เป็นกรณีที่ประธานมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง และขอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเหตุคัดค้านนี้ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอย่างเคร่งครัดต่อไป

“ด้วยความเคารพต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของกรรมการ กสทช. ทุกท่าน สภาผู้บริโภค ขอให้คณะกรรมการ กสทช. พิจารณากรณีดังกล่าว และใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบหมายด้วยใจเป็นธรรมโดยไม่อนุญาตให้ถือครองธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือไม่อนุญาตให้เกิดการควบรวมเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของสาธารณะและผู้บริโภค” ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารฯ กล่าว

ขณะที่ นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา รองเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค กล่าวว่า สภาผู้บริโภคได้ติดตามการบังคับใช้มาตรการป้องกันและเงื่อนไขที่ กสทช. เป็นผู้กำหนดไว้ในการควบรวม ทรู – ดีแทคในเดือนตุลาคม 2565 พบว่า การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ไม่ได้เป็นไปเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและทำให้ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมจำนวนมากของบริษัทใหม่ในนาม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เกิดขึ้นหลังการควบรวมยังไม่ได้รับความคุ้มครองหรือประโยชน์ตามข้อกำหนดในมาตรการป้องกันและเงื่อนไขเฉพาะแต่อย่างใด ทั้งที่ระยะเวลาผ่านมากว่า 8 เดือน (ประมาณ 240 วัน) หลังบริษัทเปิดดำเนินกิจการ อาทิ ไม่ปรากฏว่าบริษัทจะปฏิบัติตามหนึ่งในมาตรการเฉพาะที่กำหนดให้มีการลดราคาค่าบริการร้อยละ 12 ภายใน 90 วัน

นอกจากนี้ ยังพบข้อร้องเรียนของผู้บริโภคในช่องทางต่าง ๆ ว่า บริษัทได้มีการฉวยโอกาสเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจให้ผู้บริโภคโดยไม่สมัครใจทำให้ราคาแพงขึ้นรายละ 100 บาท ซึ่งสร้างภาระให้ผู้บริโภคที่ต้องนำเรื่องเข้าร้องเรียนโดยไม่มีความจำเป็น มีการลดคุณภาพระบบอินเทอร์เน็ตลงจนเป็นปัญหาการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ส่งไลน์และข้อมูล และมีปัญหาการย่อหย่อนของคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

นายอิฐบูรณ์ กล่าวอีกว่า จากการศึกษาผลกระทบต่อผู้บริโภคที่คาดว่า จะเกิดขึ้นจากการควบรวมระหว่าง AWN ในเครือ AIS และ 3BB แล้วพบว่า จะมีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ อาทิ ผลกระทบต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านจะแตกต่างกันตามพื้นที่ โดยผู้บริโภคอาจต้องจ่ายแพงขึ้นราว 9.5% – 22.9% ในพื้นที่ อีกทั้งบริษัทแข่งขันทับซ้อนกันและมีคู่แข่งน้อยราย ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมีแนวโน้มพ่วงบริการอินเทอร์เน็ตบ้านกับโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ซึ่งเมื่อคู่แข่งในตลาดมือถือลดลงเหลือแค่ 2 ค่ายใหญ่ที่มีสัดส่วนในตลาดและศักยภาพในการแข่งขันสูง จะทำคู่แข่งรายเล็กอื่น ๆ ในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านจะถูกลดความสามารถในการแข่งขันลง จึงเป็นที่คาดเดาได้ว่า อนาคตตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านอาจเหลือคู่แข่งขันหลักเพียง 2 ราย ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกับค่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

“หาก กสทช. ละเว้นการใช้อำนาจตนเองในการ ไม่อนุญาต แต่ลงมติ รับทราบ เปิดให้มีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมในกรณี AWN ในเครือ AIS และ 3BB แล้วจะกำหนดให้มีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะ อาจทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงซ้ำรอยกรณี ทรู – ดีแทค และก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคเกือบทั้งหมดของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สภาผู้บริโภคขอคัดค้านต่อการลงมติใดๆ ที่เป็นการเปิดทางให้มีการควบรวมธุรกิจ AWN ในเครือ AIS และ 3BB สำเร็จ” รองเลขาธิการ สำนักงานสภาผู้บริโภค กล่าวทิ้งท้าย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า