{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 30 เม.ย.2563 คุณสุภาภรณ์ แซ่จาง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายยาสมุนไพรจีนสำเร็จรูปอย่างเป็นทางการ ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพร เลขทะเบียนที่ 16300037/63(H) จากคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

นอกจากนี้ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ยังเป็นยาที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและกองกำกับการแพทย์จีนและยาสมุนไพรจีน แห่งประเทศจีน ประกาศให้ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล เป็นยาที่ถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 คณะกรรมการอาหารและยาของจีน ได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ในการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการ

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้การรักษาโควิด-19 กับคณะกรรมการอาหารและยาไทย หลังยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ได้รับอนุมัติเพิ่มข้อบ่งใช้รักษาโควิด-19 จากคณะกรรมการอาหารและยาของจีน

ทั้งนี้ การนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ อย.เตือนระวังซื้อยาจีนเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล(Lianhua Qingwen Capsule) ทางสื่ออออนไลน์ เสี่ยงได้ยาปลอม นั้น เกิดจากการที่ทางบริษัทฯได้ตรวจพบ ว่ามีร้านค้าออนไลน์ลักลอบจำหน่ายยาปลอม Lianhua Qingwen Capsule จำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า การจำหน่ายยาปลอมเช่นนี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และผู้ผลิต ทางบริษัทจึงได้ทำจดหมายร้องทุกข์กับคณะกรรมการอาหารและยา (เลขที่รับ 6112 วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.) เพื่อขอให้ทางคณะกรรมการอาหารและยา ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายและออกข่าวประชาสัมพันธ์เตือนผู้บริโภค

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/EnweiGroup/photos/?ref=page_internal

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...