Advertisement

SHARE

จากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า หรือคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับประชาชน ในช่วงเกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 เรามาดูขั้นตอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอคืนเงินประกันไฟฟ้า ดังนี้

1.ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนในเว็บไซต์ (เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2563)

– ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพ ติดต่อ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

– ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ติดต่อ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ขณะนี้มีการเผยแพร่เฉพาะเว็บไซต์ กฟภ. https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/

2. การกรอกแบบฟอร์ม

2.1         กรอกหมายเลขบัตรประชาชน

2.2         กรอกชื่อ-นามสกุล

2.3         กรอกเลขที่สัญญาที่อยู่ในบิลค่าไฟฟ้า

3. เมื่อข้อมูลถูกต้องจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้น

4. จำนวนเงินที่ได้รับคืน ขึ้นอยู่กับขนาดมิเตอร์ที่แต่ละบ้านทำสัญญาไว้ ดังนี้

-มิเตอร์ขนาด 5(15) บ้านพักขนาดเล็ก ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท

-มิเตอร์ขนาด 15(45) ขนาดมิเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้ คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 2,000 บาท

-มิเตอร์ขนาด 30(100) บ้านพักขนาดใหญ่ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 4,000 บาท

-มิเตอร์ขนาด 15(45) เฟส 3 คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 6,000 บาท

ทั้งนี้ วันที่ 19 มี.ค. เวลา 09.30 น. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กพท.) กฟน. และกฟภ. จะมีการชี้แจงขั้นตอนการรับคืนเงินประกันไฟฟ้าให้ประชาชนรับทราบ

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...