Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกจัดอันดับ ’10 โรคติดเชื้อไวรัสที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ในอนาคต’ ไวรัสทั้ง 10 จีโนมเป็นอาร์เอ็นเอ กลายพันธุ์ได้รวดเร็ว

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอันดับ ’10 โรคติดเชื้อไวรัสที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ในอนาคต’ ไวรัสทั้ง 10 จีโนมเป็น “อาร์เอ็นเอ” กลายพันธุ์ได้รวดเร็ว การถอดรหัสเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงระดับจีโนม (Genomic surveillance) มีความสำคัญ ส่วนใหญ่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยาต้านไวรัสในการรักษา สำหรับแนวโน้มที่ว่าโควิด-19 ไตรมาสแรกของปีนี้ กำลังกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่สาธารณสุขในหลายประเทศควบคุมได้

สำหรับโรคอุบัติใหม่ หมายถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่หรืออาจเป็นเชื้อโรคชนิดเดิมที่เรารู้จักก่อนหน้านี้แต่เพิ่งกลายพันธุ์จนมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น หรือเชื้อโรคที่เรารู้จักแต่เพิ่งแพร่กระจายไประบาดยังพื้นที่ใหม่ ประเทศใหม่ หรือในกลุ่มประชากรใหม่ ตัวอย่างของโรคอุบัติใหม่ ได้แก่ ซาร์ส, อีโบลา, ซิกา และ โควิด-19 โรคติดเชื้อที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะอุบัติขึ้นและระบาดไปทั่วโลกในอนาคต ทางองค์การอนามัยโลกระบุไว้ 9 โรค ส่วนใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัส ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกได้จัดอันดับไวรัสที่มีความสุ่มเสี่ยงอาจแพร่เชื้อไปทั่วโลกไว้ 10 ประเภทต่างไปจากรายชื่อขององค์การอนามัยโลกอยู่บ้าง

องค์การอนามัยโลกจัดทำรายชื่อ โรคอุบัติใหม่สำคัญ ที่อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และปัจจุบันยังไม่มีมาตรการป้องกันหรือการรักษาที่เพียงพอ ตอนนี้มี 9 โรค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัส ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกได้จัดลำดับโรคติดเชื้อที่อาจก่อให้เกิดการระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) เรียงจากเสี่ยงสูงไปยังเสี่ยงน้อย 10 อันดับ ซึ่งเป็นอาร์เอ็นเอไวรัสโดยทั้งสิ้น ดังนี้

 1. ไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) รังโรคเชื่อว่าเป็นค้างคาว โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีสัตว์เลือดอุ่นเป็นตัวกลางก่อนระบาดมาสู่คน ระยะฟักตัวตั้งแต่ 2-14 วัน เฉลี่ย 5 วัน อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจถี่ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามร่างกาย และสูญเสียการรับรสหรือกลิ่น อัตราการตายคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3%
 1. ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenzavirus) รังโรค ได้แก่ นก สุกร และมนุษย์ ระยะฟักตัวตั้งแต่ 1-4 วัน โดยเฉลี่ย 2 วัน อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหลหรือคัดจมูก ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย อัตราการตายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่โดยทั่วไปจะน้อยกว่า 1%
 1. ไวรัสอีโบลา (Ebola) รังโรคเชื่อว่าเป็นค้างคาวผลไม้ และอาจมีสัตว์อื่นๆ เช่น ไพรเมต แอนทีโลป และเม่น เป็นรังโรคร่วมด้วย ระยะฟักตัวตั้งแต่ 2-21 วัน เฉลี่ย 8-10 วัน อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง อ่อนเพลีย ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง และตกเลือดโดยไม่ทราบสาเหตุ อัตราการตายสูงถึง 90%
 1. ไวรัสซิกา เชื่อว่ามีรังโรคเป็นไพรเมต โดยมียุงเป็นพาหะในการแพร่เชื้อ ระยะฟักตัวตั้งแต่ 3-14 วัน เฉลี่ย 3-7 วัน อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ ผื่น ปวดข้อ และเยื่อบุตาอักเสบ อัตราการตายต่ำ แต่การติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดได้
 1. ฮันตาไวรัส รังโรค ได้แก่ สัตว์ฟันแทะ ระยะฟักตัวตั้งแต่ 1-8 สัปดาห์ โดยเฉลี่ย 2-4 สัปดาห์ อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ไอ และหายใจถี่ ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) และปอดบวมน้ำที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ อัตราการตายได้ถึง 50%
 1. ไวรัสมาร์เบิร์ก เชื่อว่ารังโรคเป็นค้างคาวกินผลไม้ โดยสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หมู และสัตว์ฟันแทะก็เป็นไปได้เช่นกัน ระยะฟักตัวตั้งแต่ 2-21 วัน เฉลี่ย 5-10 วัน อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บหน้าอก และอาการเลือดออก อัตราการตายได้ถึง 88%
 1. ไวรัสนิปาห์ รังโรคเชื่อว่าเป็นค้างคาวกินผลไม้ โดยมีหมูเป็นตัวกลาง ระยะฟักตัวตั้งแต่ 4-14 วัน เฉลี่ย 5-10 วัน อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อาเจียน และติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน อัตราการตายได้ถึง 75%
 1. เมอร์ส-โควี เชื่อว่ารังโรคเป็นอูฐหนอก โดยค้างคาวอาจทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาดั้งเดิม ระยะฟักตัวตั้งแต่ 2-14 วัน เฉลี่ย 5-6 วัน อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ ไอ และหายใจลำบาก ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่โรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงและปอดอักเสบที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ อัตราการตายคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 35%
 1. ไวรัสไข้ลาสซา เชื่อว่ารังโรคเป็นสัตว์ฟันแทะ ระยะฟักตัวตั้งแต่ 6-21 วัน เฉลี่ย 10-14 วัน อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ อ่อนแรง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน และท้องเสีย ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ไข้เลือดออกรุนแรงได้ อัตราการตายได้ถึง 20%
 1. ไวรัสชิคุนกุนยา รังโรคได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ฟันแทะ และนก โดยมียุงเป็นพาหะในการแพร่เชื้อ ระยะฟักตัวตั้งแต่ 2-12 วัน เฉลี่ย 3-7 วัน อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ ผื่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะ อัตราการตายต่ำ แต่อาการอาจอยู่ได้นานหลายเดือนหรือหลายปี ซึ่งอาการปวดข้ออาจรุนแรงและทำให้ร่างกายทรุดโทรม

เนื่องจากไวรัสทั้ง 10 ชนิด ส่วนใหญ่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและยาต้านไวรัสในการรักษาที่ผ่านการรับรอง การป้องกันตัวเองขั้นพื้นฐาน เช่น “กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ (ด้วยสบู่)-ดื่มน้ำสะอาด (ต้มสุก)-ป้องกันสัตว์หรือยุงกัด” จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการยับยั้งไวรัสแต่ละชนิดแพร่ติดต่อสู่คนจากหลายเส้นทาง เช่น

• ฝอยหรือละอองน้ำจากทางเดินหายใจ: SARS-CoV-2, ไวรัสไข้หวัดใหญ่, ไวรัสอีโบลา, MERS-CoV
การป้องกันการแพร่เชื้อด้วยวิธีนี้สามารถกระทำได้โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือเครื่องช่วยหายใจแบบคลุมหัว หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และปรับปรุงระบบระบายอากาศและระบบกรองอากาศในอาคารที่รักษาผู้ติดเชื้อ

• แพร่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งจากร่างกาย: ไวรัสอีโบลา, ไวรัสมาร์บูร์ก, ไวรัสนิปาห์, ไวรัสไข้ลาสซา
สามารถป้องกันการแพร่เชื้อแบบนี้ด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเลือด อาเจียน หรือสารคัดหลั่งจากร่างกายของผู้ติดเชื้อหรือจากสัตว์ติดเชื้อ บุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เมื่อต้องดูแลผู้ป่วย และดำเนินพิธีฝังศพอย่างปลอดภัยโดยญาติต้องไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสศพผู้เสียชีวิต เสื้อผ้า เครื่องใช้ของผู้ตายต้องทำการฆ่าเชื้อ วิธีที่ได้ผลคือการเผาทำลาย

• แพร่ติดต่อจากน้ำลาย อุจจาระ ปัสสาวะ จากสัตว์ติดเชื้อ: ไวรัสฮันตา ไวรัสนิปาห์
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อด้วยวิธีนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือรับประทานสัตว์ฟันแทะหรือค้างคาว หากจำเป็นต้องรับประทานผลไม้หรือน้ำผลไม้ (ที่ปนเปื้อนน้ำลายสัตว์เหล่านี้) ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน ปิดรูและรอยแตกในบ้านเพื่อป้องกันการเข้าถึงของหนู และเก็บอาหารและขยะไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด

• ยุงกัด: ไวรัสซิกา ไวรัสชิคุนกุนยา
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทายาไล่แมลงบนผิวหนังและเสื้อผ้าของคุณ สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวเมื่ออยู่กลางแจ้ง และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบบ้านหรือในเขตชุมชนโดยกำจัดแหล่งน้ำนิ่ง

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า