Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

‘ก้าวไกล’ แถลงลาออก ‘กมธ.แลนด์บริดจ์’ หลังพบ ‘สนข.-สภาพัฒน์ฯ’ ขัดแย้งกัน-ไม่ได้รับคำตอบเพิ่มจากหลายหน่วยงาน ‘ศิริกัญญา’ ลั่น ไม่ขอเป็นตรายางประทับรายงานฉบับนี้ ‘ศุภณัฐ’ ถามกลับ ‘รัฐบาล’ กำลังหลอกให้ต่างชาติมาลงทุนหรือไม่

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นายจุลพงศ์ อยู่เกศ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคก้าวไกล และนายสมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ นักวิชาการ และที่ปรึกษาของพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือโครงการแลนด์บริดจ์) สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกันแถลงข่าว

นายจุลพงศ์ กล่าวว่า วันนี้จะมีการประชุมนัดสุดท้าย ในวาระการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษารายงานของ กมธ.ชุดนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ สส. ของพรรคก้าวไกลที่เป็น กมธ. ได้ทักท้วงถึงความไม่สมบูรณ์ของรายงาน และความจำเป็นที่ กมธ.จะต้องได้รับคำตอบ และคำชี้แจงเพิ่มเติมจากสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในหลายประเด็น เช่น ไม่มีความชัดเจนเรื่องท่อส่งน้ำมัน การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจขัดกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เคยมีมาก่อน

ความน่าเชื่อถือต่างๆ อาทิ การประเมินความต้องการของบริษัทเดินเรือ และสินค้าซึ่งจะใช้ในโครงการแลนด์บริดจ์ที่เกินจริง การประเมินความแออัดของการเดินเรือ ในช่องแคบมะละกา และท่าเรือสิงคโปร์ ที่ยังมีข้อสงสัย การประหยัดต้นทุนการขนส่ง เมื่อเทียบกับการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาที่ยังมีความไม่ชัดเจน รวมถึงการไม่สามารถให้ตัวเลขทางการเงินที่สมเหตุผลในการคำนวณผลตอบแทนทางการเงิน และเศรษฐกิจ ก่อนที่ กมธ.จะพิจารณา และอนุมัติรายงานผลการศึกษา

นอกจากนี้ บทสรุปของรายงานการศึกษาที่ สนข.เคยทำ ได้ตัวเลขผลตอบแทนการลงทุนสูงถึง ร้อยละ 17 ขัดแย้งกับบทสรุปของรายงานการศึกษาสภาพัฒนาการและเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่มีผลว่า โครงการนี้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยข้อมูลเหล่านี้ อาจทำให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง สื่อข้อมูลผิดกับนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้ ในระยะ 2-3 ปี รัฐบาลใช้งบประมาณในการศึกษาโครงการนี้สูงถึง 68 ล้านบาท แต่จนถึงวันนี้โครงการนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แต่อย่างใด แต่เนื่องจาก กมธ. ที่เป็น สส.ของพรรคก้าวไกล มีจำนวนเสียงส่วนน้อย กมธ.จึงอาศัยมติที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานในวันนี้ ดังนั้น กมธ. จำนวน 5 คน ของพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นสส. 4 คน ได้แก่ น.ส.ศิริกัญญา นายศุภณัฐ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และตน รวมถึง 1 คนที่เป็น คนนอก คือ นายสมพงษ์ นักวิชาการ จึงขอถอนตัวและลาออกจาก กมธ. โดยให้มีผลทันทีในวันนี้

ด้าน น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ตนได้ซักถามค้าง จากในวันที่ 22 ธ.ค. 66 กับทาง สนข. และที่ปรึกษาที่จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแลนด์บริดจ์ และยังคงมีข้อถกเถียงกันในหลายประเด็น เพื่อให้ได้ข้อสรุปเรื่องข้อมูล และข้อเท็จจริงว่า มีความคุ้มค่า และมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประมาณการสินค้าว่า มีเฉพาะสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือสินค้าเทกอง รวมถึงเส้นทางเดินเรือต่างๆ ที่มีการโยงใยเส้นทางมากมาย แต่เรายังไม่ได้คำตอบว่า แต่ละเส้นทางนั้น มีความเป็นมาอย่างไร เป็นเรือประเภทไหน หรือมีปริมาณสินค้าเท่าไหร่ และมีสมมุติฐานอย่างไรบ้าง อีกทั้งสมมุติฐานในเรื่องการเจริญเติบโตของท่าเรือที่ยังคงถกเถียงกันไม่จบ

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า ณ วันนั้น ทางที่ประชุมตอบคำถามไม่ได้สักคำถามเดียว และสุดท้ายประธานก็ได้สั่งปิดประชุม และได้กล่าวว่าจะให้มีการเชิญ สนข. มาใหม่ เพื่อให้ตอบคำถามจนสิ้นสงสัย และให้กลับไปเตรียมคำตอบมาก่อน ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังมีปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วชัดเจนว่า ต้องให้หน่วยงานมาตอบคำถามจนสิ้นสงสัย แต่ในวันนี้กลายเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาตัวรายงานครั้งสุดท้าย ทั้งๆ ที่คำตอบจาก สนข. ยังได้ไม่ครบถ้วน ตนจึงได้ร้องขอกับทั้งประธาน และฝ่ายเลขาฯ ให้เชิญหน่วยงานมา แต่ก็ไม่ได้มีการเชิญมาอีกครั้ง และพยายามลงมติเพื่อรับรองตัวรายงานฉบับนี้ จึงเป็นเหตุให้ยังไม่สามารถพิจารณาตัวรายงานฉบับนี้ได้อย่างแท้จริง เพราะข้อมูล ข้อเท็จจริง ยังได้ไม่ครบถ้วน และไม่สามารถมีส่วนร่วมเป็นตรายางในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติรายงานฉบับนี้ได้ เนื่องยังไม่ได้มีการส่งข้อมูลมาให้ และท้ายที่สุดยังไม่มีการขอต่อขยายอายุของ กมธ. ชุดนี้ออกไป เพื่อให้มีพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยการเชิญตัวแทนของหน่วยงานอย่าง สนข. หรือที่ปรึกษาที่จัดทำโครงการนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม จึงเป็นเหตุผลที่ตนคิดว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งอยู่ใน กมธ. ชุดนี้ต่อได้

ด้าน นายศุภณัฐ กล่าวว่า เจตนารมณ์หลักของเรา คือการมาหาคำตอบให้กับประชาชน ว่าจริงๆ แล้ว โครงการแลนด์บริดจ์ จะกำไร ขาดทุน หรือลดระยะเวลาได้หรือไม่ ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยได้หรือไม่ แต่สิ่งที่เราพยายามทำมาร่วม 90 วัน เรายังหาคำตอบไม่ได้ ทำไมรายงานของสภาพัฒน์ฯ ถึงแตกต่างกับรายงานของ สนข. จนถึงวันนี้ข้อมูลหลายๆ อย่าง ซึ่งอยู่ในรายงานที่กำลังจะมีการลงมติเห็นชอบ ก็ยังใช้ข้อมูลที่เป็นของ สนข. เกือบทั้งหมด โดยที่เราไม่มีเหตุผล ว่าทำไมเราถึงตัดข้อมูลของสภาสภาพัฒน์ฯ ทิ้ง ในฐานะที่เราเป็น กมธ. ผู้ศึกษา ขอย้ำว่า เราไม่ควรเลือกที่จะหยิบข้อมูลไหน หรือไม่หยิบข้อมูลไหนมาใช้ เรามีหน้าที่นำข้อมูลรอบด้านทั้งหมดใส่ลงไปในรายงาน และอ้างอิงว่าข้อมูลที่ได้มานั้น ได้มาจากหน่วยงานไหน ได้มาจากใคร แต่สิ่งที่เห็นอยู่ ผลสรุปที่ออกมาแล้ว เป็นการสรุปที่อาจจะแทงหวยลงไป ว่าเราหยิบข้อมูลของ สนข.เป็นตัวตั้ง สุดท้ายแล้วถามว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศหรือไม่ ต้องสร้างแน่นอน เพราะเรากำลังนำข้อมูลด้านเดียวจากหน่วยงานข้าราชการไปขายกับต่างประเทศ ว่าสามารถลดระยะเวลาได้ จะสร้างกำไร สร้างเศรษฐกิจได้ ตามตัวเลขต่างๆ ที่สูงเกินไป

“ผมขอถามกลับว่า หากต่างประเทศย้อนกลับมาถามเราว่า ศึกษาแล้วไม่คุ้มทุนอย่างที่รัฐบาลไทยไปขายเขา มันจะเกิดอะไรขึ้น หมายความว่าประสิทธิภาพในการศึกษา ทำวิจัย ข้อมูลของรัฐบาลไทย แย่หรือมีปัญหาหรือเปล่า หรือรัฐบาลไทย กำลังหลอกให้ต่างชาติมาลงทุนหรือไม่ ตรงนี้จึงเป็นเหตุผลว่าหากรายงานออกมาเป็นแบบนี้ เราใช้ กมธ.หรือสภาฯ เป็นตรายาง เป็นตราประทับลงไป สร้างความเสียหายทั้งต่อตัวตน ซึ่งเป็นหนึ่งใน กมธ. ผู้ศึกษาและสร้างความเสียหายต่อรัฐสภา หรือสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้อ้างอิง เพื่อเชิญมาลงทุน และขายให้กับต่างชาติ” นายศุภณัฐ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากนี้ พรรคก้าวไกลจะมีการขับเคลื่อนต่อไปอย่างไร นายศุภณัฐ กล่าวว่า หากมีการนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร คงจะมีการอภิปรายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพราะนี่ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของเรา แต่เป็นข้อมูลที่ สนข. ศึกษา แล้วนำมาตัดแปะลงไป ขอย้ำว่า เราไม่ได้ค้านการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ เป็นคนละเรื่องกัน หน้าที่ของ กมธ. คือศึกษาเฉพาะตัวโครงการแลนด์บริดจ์

‘เศรษฐา’ โชว์ภาพวาด สื่อสารกับผู้ประกอบการรถไฟในจีน ให้เข้าใจโครงการ ‘แลนด์บริดจ์’

‘เศรษฐา’ ย้ำความจำเป็นทำ ‘แลนด์บริดจ์’ หวังไทยเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าเชื่อมต่อโลก

‘ศิริกัญญา’ ฝากนายกฯ ทำการบ้านใหม่ ปม ‘แลนด์บริดจ์’

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า