Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

‘เพื่อไทย’ ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนต่อต้าน ‘รัฐประหาร’ ห้าม ‘นิรโทษกรรม’ พวกยึดอำนาจทุกกรณี โฆษกฯ หวัง ’22 พฤษภาคม 2557′ เป็นครั้งสุดท้ายของไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 พ.ค. 67) พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ 10 ปีที่ผ่านไป จากรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 “ยุติวงจรรัฐประหาร ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”

เวลา 10.00 น. นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ปีนี้ต่างออกไป เนื่องจากว่า ปีนี้เป็นปีที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน เป็นรัฐบาลพลเรือน หลังจากการปฏิวัติรัฐประหาร ดังนั้นพรรคเพื่อไทยขอแถลงจุดยืนของพรรค ดังนี้

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 อำนาจอธิปไตยของคนไทยดับสิ้นลง จากคณะรัฐประหาร ที่ชื่อว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยึดอำนาจรัฐบาลจากเพื่อไทย รัฐบาลที่มาจากความไว้วางใจของพี่น้องประชาชน การกระทำการรัฐประหาร คือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทำลายประชาธิปไตย ผลักประเทศให้เดินถอยหลังไปสู่ความถดถอย ภายใต้อำนาจเผด็จการ สิ่งที่เราสูญเสียไปคือ โอกาสของประเทศไทย ทั้งที่สามารถประเมินมูลค่าได้ และยังอีกมากมายที่เราไม่สามารถประเมินค่าไม่ได้

พรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าเราปฏิเสธการรัฐประหาร ไม่ยอมรับสารตั้งต้นที่อาจจะเป็นการสร้างเงื่อนไขไปสู่การรัฐประหาร และปฏิเสธการนิรโทษกรรมต่อการรัฐประหารในทุกกรณี ศาลและองค์กรรัฐอื่นๆ ต้องยกเลิกบรรทัดฐานที่ว่าการรัฐประหารโดยใช้กำลังอาวุธสำเร็จ เป็นรัฏฐาธิปัตย์

เราขอยืนยันแนวคิดให้มีการตรากฎหมายต่อต้านการทำรัฐประหารขึ้น โดยห้ามมิให้ศาลยอมรับว่าการรัฐประหารเป็นรัฏฐาธิปัตย์ และยืนยันในแนวคิดว่า ความผิดในการรัฐประหารไม่มีอายุความโดยให้ถือเป็นประเพณีปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย

พรรคเพื่อไทยขอยืนยันอีกครั้งว่า การรัฐประหารคืออาชญากรรมร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ เป็นอาชญากรรมต่อระบบประชาธิปไตย พวกเรายึดมั่นใจหลักการว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย เราจะร่วมกันต่อต้านการรัฐประหาร การรัฐประหารจะต้องหมดไปจากประเทศไทย

การรัฐประหารที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ผ่านมา จะมีข้ออ้างเสมอว่า รัฐบาลประชาธิปไตย บริหารประเทศล้มเหลว อ้างสถานการณ์ที่นำไปสู่การยึดอำนาจโดยใช้กำลังอาวุธ แต่ไม่เคยมีสักครั้งเดียวที่การทำรัฐประหารจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่นำไปสู่ความตกต่ำ ถดถอย และล้าหลังจากที่พวกเราเห็นอยู่ตลอดมา

“พรรคเพื่อไทยในฐานะสถาบันการเมือง ในฐานะแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลของพี่น้องประชาชน เราจะบริหารราชการแผ่นดินอย่างดีที่สุด เราจะร่วมมือกับคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกท่าน ไม่ให้การทำรัฐประหารนั้นเกิดขึ้นอีกในประเทศไทย” นายดนุพร ระบุ

โฆษกพรรคเพื่อไทย ยังกล่าวว่า อยากฝากไปถึงหลายท่านที่ยังมีความคิดว่า รัฐประหารคือทางออกของประเทศ พรรคเรายืนยันที่จะร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีก และเราก็หวังว่า 22 พฤษภาคม 2557 นั้น จะเป็นการทำรัฐประหารครั้งสุดท้ายของประเทศไทย อยากให้ทุกท่านร่วมมือกันผลักดันประเทศไทยให้ไปสู่ประชาธิปไตยในสายตาโลก

‘ชูศักดิ์’ แจงเดินหน้าทำ ‘รัฐธรรมนูญ’ ฉบับใหม่ ที่เป็นประชาธิปไตย พร้อมกฎหมายต่อต้านรัฐประหาร

นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวเพิ่มเติมโดยสรุปว่า ถ้าดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศ หลังรัฐประหารทุกครั้ง ประชาชนหรือสังคมไทย ไม่เคยได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเลยแม้แต่ครั้งเดียว ตัวอย่างที่ชัดเจน คือรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันที่กลายเป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจ มีบทบัญญัติหลายประการที่ไม่เป็นประชาธิปไตย จุดยืนของพรรคเพื่อไทย จึงเห็นว่าถึงเวลาที่เราต้องผลักดันจัดทำรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ แทนที่ รัฐธรรมนูญ 2560 ขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่เรากำลังดำเนินการอยู่

รัฐบาลนี้ซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำได้แถลงต่อรัฐสภาว่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งวันนี้มาถึงจุดที่การจัดทำรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ จะดำเนินการไปในขั้นตอน เบื้องต้น ดังนี้

1. จะต้องมีการสอบถามประชาชนว่า สมควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือไม่ ซึ่งต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วินิจฉัยไว้

2. เราคงจำเป็นต้องขอแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อเพิ่มเติม บทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ แล้วถามประชาชนว่า เห็นชอบในกระบวนการนี้หรือไม่

3. เมื่อมีตัวแทนประชาชน มี สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ก็มายกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ แล้วก็สอบถามประชาชนว่า เห็นชอบกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ ส.ส.ร. ดำเนินการจัดทำขึ้นหรือไม่ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้แล้ว ก็จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

“ซึ่งพรรคเพื่อไทยและพวกเราหวังว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ คงจะต้องมีบทบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการรัฐประหารอยู่ในนั้น ขณะเดียวกัน เราคิดว่าจะต้องสำเร็จภายในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยใน 4 ปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับพี่น้องประชาชนในการที่เราจะมีรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่” รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุ

ส่วนการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ต่อต้านการรัฐประหารนั้น นายชูศักดิ์ กล่าวว่า เราคิดว่าจุดใหญ่สำคัญ คือการที่เราไปยอมรับการรัฐประหารว่า เป็นรัฏฐาธิปัตย์ แล้วเปิดโอกาสให้เขาบริหารประเทศ จะยาวนานหรือสั้นอะไรก็แล้วแต่ เป็นเรื่องที่ผิด และข้อสำคัญที่สุด คือกระบวนการของประชาชนในการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันต่อต้านการกระทำผิดกฎหมายนี้เป็นเรื่องสำคัญ ขณะนี้เราพยายามจะยกร่างฉบับนี้ให้สำเร็จเรียบร้อย และสามารถเสนอต่อรัฐสภาต่อไปในอนาคต

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวด้วยว่า ในโอกาสครบรอบ 10 ปีการรัฐประหาร ซึ่งสิ่งที่เพื่อไทยมุ่งหวังก็คือการมีรัฐธรรมนูญของประชาชน จะเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแล้วต่อต้านการรัฐประหาร และควรจะมีกระบวนการในการจัดทำกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะกฎหมายที่ต่อต้านการรัฐประหารเพื่อให้การรัฐประหารนั้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

นายชูศักดิ์ กล่าวต่อว่า ก่อนถามประชามติครั้งแรก เราก็จะแก้ พ.ร.บ.ประชามติ เรื่องเสียงข้างมาก 2 ชั้น ก่อน ตกลงกันว่าจะแก้ในขณะที่มีการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ในเร็วๆ นี้เลย นอกจากพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณแล้ว จะต่อด้วยการพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.ประชามติ ขณะนี้มีร่างฯ ของพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล อยู่ในสภาฯ แล้ว เข้าใจว่า เมื่อเปิดประชุมฯ ร่างของรัฐบาลจะเข้ามา เพื่อพิจารณา 3 ร่างฯ พร้อมเพื่อเร่งรัดให้เสร็จสิ้นเร็วขึ้น

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า