{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ประกาศวุฒิสภาตั้ง “น้องชายนายกรัฐมนตรี” เป็น กรรมาธิการใน คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา

วันที่ 16 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงนามโดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดว่า “ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเอกปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการ (กมธ.) ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 103 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดประวัติ “พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา” น้องชายบิ๊กตู่

“พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา” น้อง “บิ๊กตู่” รายงานตัวเป็น ส.ว. แล้ว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...