Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

มงคลกิตติ์เผย กมธ.ทหารขอเอกสารเพิ่มปมสอบกรศศิร์ปัทมาพร้อมประสานการทำงานกับ กมธ.... หวังปฏิรูประบบเด็กฝากทหารตำรวจ  

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส..บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะโฆษกกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร แถลงถึงความคืบหน้ากรณีตรวจสอบประเด็นส...หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ปัจจุบันช่วยราชการ กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำทารุณกรรมอดีตทหารหญิง ว่า ทางกมธ.ได้ทำหนังสือเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของส...หญิง กรศศิร์  ได้แก่ 1.คำสั่งแต่งตั้ง อดีต ส...หญิง กรศศิร์  ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ใน อดีต คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ที่มีค่าตอบแทนประจำ และ ไม่มีค่าตอบแทน 2.บันทึกรายงานการประชุมของ อดีต คณะกรรมาธิการการกฎหมาย ฯ ตั้งแต่  1 ..2560- 30 เม..2562 เพื่อนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมของ อดีต ส...หญิง กรศศิร์   

นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อว่า 3.หนังสือ การขอตัวการตอบรับ ของ อดีต ส...หญิง กรศศิร์ ของการมาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งต่างๆ ใน กมธ.กฏหมายฯ สนช. ที่มีค่าตอบแทนประจำ และ ไม่มีค่าตอบแทน  จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ หน่วยงานปลายทาง คือ อดีต คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ 4. คำสั่งแต่งตั้ง อดีต ส...หญิง กรศศิร์ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ใน คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ที่มีค่าตอบแทนประจำ และ ไม่มีค่าตอบแทน5.ขอบันทึกรายงานการประชุมของ  คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ตั้งแต่  1 ..2562- 30 ..2565  เพื่อนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมของ อดีต ส...หญิง กรศศิร์  

นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อว่า  6.หนังสือ การขอตัวการตอบรับ ของ อดีต ส...หญิง กรศศิร์ ของการมาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งต่างๆ ใน คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ที่มีค่าตอบแทนประจำ และ ไม่มีค่าตอบแทน  จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ หน่วยงานปลายทาง คือ  คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ   7. รายละเอียดการรับสมัคร วุฒิการศึกษา การสอบสัมภาษณ์  บันทึกการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล รายชื่อคณะกรรมการตรวจประวัติและการสอบสัมภาษณ์ การบรรจุรับราชการตำรวจ พ..2560  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของ อดีต ส...หญิง กรศศิร์   8.รายละเอียดการสมัครเข้าช่วยราชการ กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) ช่วงก่อน 1 ..2564  รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการอนุมัติ พร้อมทั้งขอหนังสือจาก กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) อนุมัติ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ใน คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ขอรายการจ่ายเงินเพิ่มในการปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) ของ อดีต ส...หญิง กรศศิร์ 9.เอกสารการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ของ อดีต ส...หญิง กรศศิร์ ให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน ให้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ สมาชิกวุฒิสภา 

นายมงคลกิตติ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของอดีต ส..หญิง ปัทมา ศิริรัตน์ 1.คำสั่งแต่งตั้ง อดีต ส..หญิง ปัทมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย  ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ใน  คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมฯ ที่มีค่าตอบแทนประจำ และ ไม่มีค่าตอบแทน(ถ้ามี) 2.บันทึกรายงานการประชุมของ  คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ตั้งแต่  1 ..2562- 30 ..2565 เพื่อนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมของ อดีต ส..หญิง ปัทมา 3.หนังสือ การขอตัวการตอบรับ ของ อดีต ส..หญิงปัทมา การมาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งต่างๆ ใน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย ที่มีค่าตอบแทนประจำ และ ไม่มีค่าตอบแทน  จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย  และ หน่วยงานปลายทาง คือ คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ  

นายมงคลกิตติ์ กล่าวอีกว่า 4.รายละเอียดการรับสมัคร วุฒิการศึกษา การสอบสัมภาษณ์  บันทึกการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล รายชื่อคณะกรรมการตรวจประวัติและการสอบสัมภาษณ์ การบรรจุรับราชการทหาร พ..2561  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ของ อดีต ส..หญิง ปัทมา 5.เอกสารต้นฉบับ การขอลาออกจากราชการทหาร ผู้รับรองการลาออก และ เอกสารการอนุมัติการลาออกจากผู้บังคับบัญชา สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ของ อดีต ส..หญิง ปัทมา และ6เอกสารการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ของ อดีต ส..หญิง ปัทมา ให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน ให้สมาชิกวุฒิสภา(ถ้ามี) 

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ทั้งหมดคือรายละเอียดที่ตนได้เสนอต่อที่ประชุมกมธ.การทหาร ต่อจากนี้จะทำรายละเอียดในเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการกมธ.การทหาร ขอเอกสารต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ชี้แจงไป ถือเป็นรายละเอียดสำคัญที่จะต้องตรวจสอบต่อไป อย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้า ทางคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(กมธ....) จะมีการเรียกสอบเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน และจะมีการสอดประสานงานกันระหว่างกมธ.การทหาร และกมธ.... ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมที่กมธ.การทหารมีข้อมูลอยู่ หากกมธ.... ต้องการให้กมธ.ทหารส่งตัวแทนร่วมประชุม หรือประชุมร่วมทั้ง 2 คณะพร้อมกันก็ยินดี เป็นการปฏิรูปกระบวนการรับฝากข้าราชการทหาร ตำรวจในระบบปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวในอนาคต 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า