Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

‘แพทองธาร’ ลั่น ‘เพื่อไทย’ ตัดสินใจถูกต้องแล้ว ตั้งรัฐบาลผสม ไม่รอ 10 เดือน มั่นใจหากอยู่ครบ 4 ปี ประชาชนจะให้คะแนนเต็ม 10 ซัด ‘ธนาคารแห่งประเทศไทย’ เป็นอุปสรรคแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เตรียมปรับโครงสร้างใหญ่ เลิกเป็นรัฐอุ้ยอ้าย เปลี่ยนเป็น ‘รัฐบาลดิจิทัล’

ภาพ ชนากานต์ เหล่าสารคาม, สุภัทตรา โพล้งกล่ำ / Thai News Pix

วันนี้ (3 พ.ค. 67) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวในงานแสดงวิสัยทัศน์ แถลงทิศทางของพรรคเพื่อไทย “10 เดือนที่ไม่รอ ทำต่อให้เต็ม10” โดยสรุปกล่าวว่า ในนามหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ขอยืนยันว่าเราตัดสินใจถูกต้องมากๆ ที่จัดตั้งรัฐบาลผสมเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา เพราะปัญหาที่มีมากมาย พอเราเป็นรัฐบาลได้เห็นปัญหาที่สะสมมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการทำรัฐประหาร 2 ครั้ง ใช้เวลาไปเกือบ 2 ทศวรรษ เช่น ปัญหาระบบราชการที่ใหญ่โตเกินไป ทำให้อืดอาดในการทำงาน ไม่พร้อมกับการปรับตัวในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลโนยี เศรษฐกิจ และภัยคุกคามที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เวลาผ่านไป เรื่องของภัยคุกคามเกิดขึ่นมากเรื่อยๆ เช่น เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด การมอมเมาในรูปแบบต่างๆ การเกิดหวยและอื่นๆ ทำให้ประชาชนของชาติอ่อนแอ โดยการทำมาหากินของประชาชนมีไม่มาก ที่สำคัญเศรษฐกิจใต้ดินก่อนที่เราจะมาเป็นรัฐบาลมากที่สุดในประวัติการณ์ พรรคเพื่อไทยมีประวัติการบริหารงานมาอย่างยาวนาน เชื่อว่าเป็นพรรคที่บริหารงานได้สำเร็จและผลักดันนโยบายได้สำเร็จมากที่สุดของประเทศไทย

น.ส.แพทองธาร กล่าวต่อว่า ถ้าเราไม่เลือกจัดตั้งรัฐบาลผสม และเราเป็นแกนนำรัฐบาล เราคงไม่มีโอกาสได้เริ่มแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สะสมมายาวนาน ตอนนี้กฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาล ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญมากๆ ในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เพราะนโยบายด้านการคลัง ถูกใช้งานด้านเดียวมาตลอด ทำให้เรามีหนี้สูงมากขึ้น และสูงมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุล ถ้านโยบายการเงินที่บริหารงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจ ไม่ยอมให้ความร่วมมือ ประเทศเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลย

10 เดือนที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นแกนนำบริหารงานรัฐบาล เราได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เห็นได้ว่าเป็นปัญหาซับซ้อนมายาวนานต้องใช้ความรู้ความเข้าใจจากทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น ซึ่งเราเสียเวลาไปแล้วเกือบ 2 ทศวรรษ เราเข้าใจดีว่าปัญหาไม่ได้ง่าย แต่เรามั่นใจว่าเราจะทำอย่างเต็มที่ และมั่นใจว่า เราจะทำได้อย่างเต็ม 10 แน่นอน

น.ส.แพทองธาร กล่าวอีกว่า ส่วนมิติทางด้านเศรษฐกิจ เราต้องเริ่มต้นเติมเงินเข้าสู่ระบบ นั่นคือนโยบาย ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ ของเรา เพราะเงินถูกออกจากระบบมาก มากจนเป็นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มอาเซียน ตอนนี้เราได้เพิ่มค่าแรงเป็น 400 บาท การเพิ่มค่าแรงจะทำให้ทุกฝ่ายได้ปรับตัว และการเพิ่มค่าแรงไม่เคยทำให้ธุรกิจเจ๊ง แต่เพิ่มผลผลิตการพอกินของพนักงาน

เราก็จะผลักดันเศรษฐกิจในทุกมิติต่อไป และตอนนี้เราจะนำเม็ดเงินจากต่างประเทศมาด้วย อยางที่เห็นรัฐบาลของนายกฯ เศรษฐา ได้คุยกับต่างประเทศ ซึ่งได้เห็นหลายอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนอย่างมาก เราค่อยๆ เปลี่ยนจากรัฐบาล จากรัฐบาลที่อุ้ยอ้ายทำงานยาก ตรวจสอบไม่ได้ ให้เป็นรัฐบาล ดิจิทัลตรวจสอบได้รวดเร็ว รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทันถ่วงที รวมถึงจะมีการปรับโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรมในเร็วๆ นี้ จะมีการแก้กฎหมายทางเศรษฐกิจหลายฉบับ ซึ่งทราบดีว่ามีกฎหมายหลายฉบับเก่ามานาน 20-30 ปี ไม่สามารถปรับเข้ากับหลักเกณฑ์ในปัจจุบันได้ ต้องยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย ต้องเขียนกฎหมายใหม่เพื่อประเทศไทย กลับมาเป็นศูนย์กลาง (HUB) ของการบิน การเงินในอาเซียนให้ได้

น.ส.แพทองธาร ระบุด้วยว่า ตอนนี้เราเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ และปัญหาทางด้านความมั่นคงของประเทศ และการต่างประเทศเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ละเลย เรามีความมั่นใจในทางข้างหน้าว่าต้องผูกมิตรกับประเทศมหาอำนาจ และให้ประเทศไทยเปิดพื้นที่การเจรจาเพิ้อความสันติและปัญหาของเมียนมาร์เอง ทางรัฐบาลรับทราบดี ไม่ได้ละเลย เราจะช่วยเรื่องความปรองดอง ควบคู่กับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม เราทำทุกอย่างตามนโยบายที่วางไว้และเคยบอกกับประชาชนไว้ และเรามั่นใจว่าถ้ารัฐบาลอยู่ครบ 4 ปี มั่นใจว่าประชาชนจะให้คะแนนเต็ม 10 ฟันเฟืองทุกชิ้นกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อปลายทางชีวิตพี่น้องประชาชนจะดีขึ้น

และตอนนี้ภาพพรรคเพื่อไทยที่ตนมองเห็น พรรคเพื่อไทยจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง แข็งแรง มีประสิทธิภาพ ต้องเป็นพรรคที่มีนโยบายที่ดี มีศักยภาพที่ดี มี สส. เข้าใจปัญหาประชาชน มีรัฐมนตรีที่เก่ง มีนโยบายที่ตอบโจทย์ เป็นรัฐบาลที่แข็งแรง เมื่ออนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไร เจอเหตุการณ์อะไรในอนาคต เราจะสามารถทำนโยบายให้สำเร็จ ซึ่งตอนนี้มีทีมงานใหม่ “เพื่อไทย ปาร์ตี้ อะคาเดมี่” จะเป็นหน่วยงานสร้างอนาคตให้พรรคเพื่อไทย และเราจะทำ PTP Acadamy ให้พัฒนาศักยภาพบุคคลเป็นองค์ความรู้ในด้านวิชาการของพรรค ต่อจากนี้การนำองค์ความรู้จะทำให้เราเป็นนักการเมืองมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการที่อยู่ตรงนี้ในนามของพรรคเพื่อไทย เราเข้าใจความคาดหวังจากประชาชนสูง เพราะเราเคยเป็นพรรคที่งานประสบความสำเร็จและแน่นอนเราจัดตั้งรัฐบาล ประชาชนก็มีความคาดหวังจากเรามากขึ้นเช่นกัน หน้าที่ของตน อยากให้ทุกคนมีความมั่นใจในตนเอง เมื่อประชาชนที่คาดหวังจากเรา เรารู้ดีว่าเราจะตอบโจทย์ได้อย่างไร และแน่นอนว่า ความเป็นพรรคใหญ่ที่อยู่มานาน มีเรื่องราวต่างๆ มากมายทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย และเราผ่านมาด้วยกันได้

“เพราะฉะนั้นการที่คู่แข่งสร้างวาทกรรมต่างๆ ทำให้เราดูล้มเหลว ทำงานไม่เป็น หรือสร้างวาทกรรมต่างๆให้เรารู้สึกว่าผิดคำสัญญากับพี่น้องประชาชน ทำนโยบายไม่ได้ เรื่องนั้นเป็นเรื่องเราต้องพิสูจน์ ใช้เวลา ใช้ผลงาน และใช้หัวใจที่ทุ่มเท พิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็น” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าว

ส่วนวาทกรรมเกี่ยวกับนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า วาทกรรมที่เคยเกิดขึ้น 30 บาทตายทุกโรค ซึ่งในวันนี้ไม่จริงเลย เราใช้เวลาพิสูจน์ และนโยบายที่ดียังอยู่กับประเทศ และแน่นอนว่าวาทกรรมเหล่านั่น เราจะไม่อยู่ในเกมการเมืองเหล่านั้น เราจะใช้อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีตอบโจทย์เป็นพิสูจน์ให้ประชาชนเห็น และเราทราบดีว่าการทำงานให้ประชาชนในตอนนี้ งานการเมืองต้องใช้แรงงานแรงใจอย่างเต็มที่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันเสียงตอบรับของประชาชน เราจะผลักดันให้ประเทศดีขึ้น พัฒนาขึ้น ต่อจากนี้จะมีเรื่องที่ดีขึ้น มีพรรคเพื่อไทยที่ดีขึ้น รัฐบาลที่เข็มแข็งขึ้น ประเทศที่พัฒนาขึ้น และพี่น้องคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับบรรยากาศในงาน บุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมกันอย่างคึกคัก แต่ไร้เงา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนานปานปรีย์ พหิทธานุกร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า