Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

กรมวิทย์ฯ เปิดผลตรวจสอบตัวอย่างข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่พบสาร ‘อะฟลาท็อกซิน’ สารพิษก่อมะเร็งในอาหารแห้ง หลังเทียบกับข้าวในท้องตลาดปัจจุบัน มีคุณค่าโภชนาการไม่ต่างกัน แต่ยังพบมีสิ่งแปลกปลอม-มอดเจือปนมาก ปัดตอบเป็นข้าวอายุ 10 ปีหรือไม่

วันนี้ (20 พ.ค. 67) นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงผลการตรวจข้าวที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยสรุปกล่าวว่า กรมฯ ได้รับตัวอย่างข้าวจากตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา จำนวน 2 ตัวอย่าง ถุงหนึ่งน้ำหนัก 3 กิโลกรัม และอีกถุงหนึ่งน้ำหนัก 5 กิโลกรัม ทางผู้อำนวยการสำนักคุณภาพอาหาร ได้เรียกประชุมนักวิทยาศาสตร์ เริ่มดำเนินการตรวจตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 67 และได้รับผลในวันที่ 18 พ.ค. 67

ทั้งนี้การตรวจแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการภาพและสิ่งแปลกปลอม ด้านความปลอดภัย และด้านคุณค่าโภชนาการ โดยทางกรมวิทย์มีการตรวจข้าว รวม 4 ตัวอย่าง ประกอบด้วยข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ 2 ตัวอย่างดังกล่าว และข้าวที่กรมวิทย์ได้ซื้อจากร้านค้ารอบกระทรวงอีก 2 ตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวอย่างควบคุมในการเปรียบเทียบกับข้าวที่ประชาชนบริโภคอยู่ทุกวัน

ตัวอย่างที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ มีสิ่งแปลกปลอม ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ส่วนใหญ่จะเป็นเศษซากของมอด ทั้ง 3 ชนิด ที่พบได้บ่อยในข้าวสาร จำนวนมากกว่า ตัวอย่างข้าวสารจากร้านทั่วไปที่นำมาตรวจ ทั้งนี้ มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.4000-2560 ระบุไว้ว่า ข้าวหอมมะลิไทยต้องปราศจากแมลงและไรที่มีชีวิต ดังนั้น ถ้าเอามาตรฐานสินค้าเกษตรมาเทียบ ก็จะไม่ผ่าน 3 ตัวอย่าง คือ ข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ และข้าวเก่าในร้านค้า

ด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัย จะตรวจสารอะฟลาท็อกซิน (B1+B2+G1+G2) และเชื้อราอีก 7 ตัว ได้แก่ Deoxynivalenol, Fumonisins (B1+B2), Ochratoxin A, Citrinin, Trichothecenes HT-2 toxin, Trichothecenes T-2 toxin และ Zearalenone พบว่า การตรวจครั้งแรกไม่พบสารตกค้างดังกล่าว ซึ่งมีการตรวจซ้ำอีก 1 รอบ เพื่อตรวจสอบ ทั้งที่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 กำหนดให้ทำเพียง 1 ครั้ง ก็ไม่พบสารตกค้างเช่นกัน ส่วนการตรวจหาสารตกค้างของสารรมควันได้ตรวจครบ 3 ตัว ได้แก่ hydrogen phosphide, bromide ion และ ethylene oxide

และเพิ่มการตรวจสารกำจัดศัตรูพืช 250 ชนิด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใช้ตรวจในกองด่านอาหารและยา ผลปรากฏว่า ไม่พบเลย ส่วนการตรวจโลหะหนัก อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย มีความปลอดภัย แม้จะพบสารตะกั่วที่ 0.009 แต่ก็พบน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 0.2 อยู่ถึง 200 เท่า เช่นเดียวกับตรวจหาสารหนู ที่พบว่าตัวอย่างข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ พบที่ 0.126 และ 0.146 และข้าวตัวอย่างควบคุม 2 ตัวอย่าง พบที่ 0.151 และ 0.122 ซึ่งน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 0.2 ดังนั้น ด้านโลหะปนเปื้อน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

นพ.ยงยศกล่าว กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องสำคัญที่สุดคือ คุณค่าทางโภชนาการ ทั้ง 2 ตัวอย่างที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมา และ 2 ตัวอย่างที่ซื้อมาจากรอบกระทรวง มีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกัน เราจึงเชื่อว่าถ้าถามว่าข้าวตรงนี้ยังสามารถที่จะให้คุณค่าทางอาหารได้หรือไม่ ถ้าดูเท่านี้ ทั้ง 4 ตัวอย่างก็ไม่แตกต่างกัน แต่ต้องไปดูเรื่องแรกคือ มาตรฐานสินค้าเกษตรข้าวหอมมะลิ มกษ.4000-2560 ที่ไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนมานั้นมาประกอบด้วย ขณะที่การตรวจหาวิตามินและแร่ธาตุ ที่คาดว่าจะเสื่อมสลายไป แต่ปรากฏว่าข้าว 4 ตัวอย่าง มีวิตามินและแร่ธาตุไม่แตกต่างกัน

นพ.ยงยศ ระบุด้วยว่า นี่คือสิ่งที่กรมวิทย์ฯ ได้ตรวจมาตลอดในช่วงเวลา 10 วันที่ผ่านมา ตนขอยืนยันว่าการตรวจในครั้งนี้ทำอย่างตรงไปตรงมา โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระ โดยตนในฐานะอธิบดีไม่เคยสั่งให้ตรวจหรือกดดันแต่อย่างใด พร้อมยืนยันกับผู้บริหารของกรมวิทย์ฯ ว่า ผลของตรวจข้าวนั้นจะต้องเป็นไปตามที่นักวิทยาศาสตร์ในห้องแล็บส่งผลมา อธิบดีมีหน้าที่อย่างเดียวต้องแถลงไปตามนั้น ไม่สามารถไปทำอย่างอื่นที่ไม่ถูกต้อง หรือแถลงบิดพลิ้วหรือบิดเบี้ยวไปจากผลตรวจแม้แต่รายการเดียว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่มีวิธีตรวจอายุข้าว

ภาพ ธนัญชัย แก้วโสวัฒนะ / Thai News Pix

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การันตีข้าว 10 ปีรับประทานได้ไม่อันตรายใช่หรือไม่ นพ.ยงยศ กล่าวว่า ต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ข้าว 10 ปีนะครับ ก็บอกว่าข้าวที่เราได้รับการส่งมาจากกระทรวงพาณิชย์ มีคุณค่าทางโภชนาการก็คือหมายความว่า คาร์โบไฮเดรต ไขมัน มีแร่ธาตุ วิตามิน ไม่แตกต่างจากข้าวที่จำหน่ายและบริโภคอยู่ในท้องตลาดในขณะปัจจุบัน นี่คืออันที่อยากส่งสัญญาณ แต่ข้าวที่ทางกระทรวงพาณิชย์ส่งมานั้นผิดมาตรฐานสินค้าการเกษตร ในเรื่องวัตถุปลอมปนสิ่งปลอมปน เกี่ยวกับในเรื่องของเศษซากของแมลง ตัวแมลงตัวมอดที่มีชีวิต ที่ไม่ควรมีแต่มี

“ก็ถ้าตัดในเรื่องของตัวขาปลวก ปีกด้วง แล้วก็ในเรื่องของเอามอดเป็นๆ ออกไป ก็คงไม่ได้แตกต่างกัน ระหว่างข้าวที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน กับตัวข้าวที่ส่งมาตรวจ ต้องย้ำตรงนี้นะครับ เราตรวจทั้งคุณค่าโภชนา วิตามินแร่ธาตุตัวเลยนะครับ” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุ

นายกฤษณรักษ์ ใจดี รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กล่าวว่า ข้าวตัวอย่างที่ อคส. ส่งมาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ เป็นข้าวตัวอย่างวันที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ลงไปตรวจ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 67 หลังจากได้ทำการหุงพิสูจน์ ก็นำข้าวที่เหลือกลับมาที่ อคส. โดยมีการซีลไว้ แล้วก็นำข้าวตัวอย่างนั้นมาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ มาจากคลังเดียวกัน

อ้างอิง 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า