Advertisement

SHARE

นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้แก่ชาวบ้านและนักเรียนที่โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) จ.เชียงราย พร้อมมอบเสื้อกันหนาวกว่า 2,000 ตัว

ช่วงฤดูหนาวนี้ทั่วทุกพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลของมวลอากาศที่หนาวเย็นเข้าปกคลุมทั่วทั้งภูมิภาค ส่งผลให้ชาวบ้าน และเด็กๆ ที่อาศัยบนดอยสูงได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็น และในทุกๆ ปีด้วยความห่วงใยความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ประสบภัยหนาวกลุ่มสิงห์อาสา โดยบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี พร้อมด้วย เครือข่ายพันธมิตร นักศึกษาสิงห์อาสา ในภาคเหนือ 11 สถาบัน ผู้ประกอบการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ผู้บริหารสถานศึกษา นิคมอุตสาหกรรม ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ จัดกิจกรรม “สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว”

ปีนี้จัดขึ้นที่ที่โรงเรียนดอยแสนใจ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีนายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวกว่า 2,000 ตัว พร้อมกันนี้มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้านและนักเรียนที่โรงเรียนดอยแสนใจ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนดอยแสนใจ พร้อมคณะครูอาจารย์ นักเรียน รวมถึงชาวบ้านจากบ้านแสนใจพัฒนา บ้านแสนใจ บ้านห้วยส้าน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทำต่อเนื่องมากว่า 40 ปีแล้ว และวันนี้ถือเป็นวันเริ่มภารกิจของปี 2562 ภารกิจที่เราให้ความสำคัญทุกครั้งควบคู่ไปกับการมอบเสื้อหนาว คือ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในนามมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่ต้องการมีส่วนช่วยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับชาวบ้าน ตลอดจนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปตรวจสุขภาพชาวบ้าน โดยมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญซึ่งบางท่านมีอายุกว่า 80 ปี แล้วแต่ยังคงทำหน้าที่นี้ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา เพื่อทำให้ชาวบ้านรู้จักโรคภัย ไม่เจ็บ ไม่ป่วย เพราะการที่ชาวบ้านมีสุขภาวะอนามัยที่แข็งแรงถือเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิต

“มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีได้ตั้งปณิธานเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2530 หรือนานกว่า 3 ทศวรรษ นั่นคือภารกิจการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อเข้าไปดูแลรักษาเรื่องสุขภาพของเหล่าบรรดาเด็กๆ และชาวบ้านให้ได้มีสุขภาวะอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคู่ไปพร้อมกับการมอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่น การที่ชาวบ้านมีสุขภาวะอนามัยที่แข็งแรงถือเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิต ขอขอบคุณทีมแพทย์ทุกคนและทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขึ้น” นายรังสฤษดิ์ กล่าว

ภายหลังกิจกรรมมอบเสื้อกันหนาวกลุ่มนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาภาคเหนือกว่า 100 คน จาก 11 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเปิดโอกาสให้เด็กในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้เพิ่มทักษะในด้านต่างๆ กิจกรรมโรงเรียนเกษตรพอเพียง กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยพื้นที่ที่เข้าไปทำกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแสนใจ หมู่บ้านห้วยส้าน และหมู่บ้านแสนใจพัฒนา แต่ละหมู่บ้านมีประชากรประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร และมีประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน ทั้งยังมีผู้สูงอายุและคนพิการ ทำให้เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณเดือนพฤษจิกายนถึงเดือนมกราคม ชาวบ้านที่นี่จะประสบภัยหนาวอย่างยิ่ง เนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม

ส่วนกิจกรรมในครั้งต่อไป สิงห์อาสาจะเดินทางลงพื้นที่ขึ้นดอยมอบไออุ่นมอบเสื้อกัน ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน ในถิ่นทุนกันดาร อาทิ จ.เชียงใหม่ จ.เลย และ จ.น่าน ฯลฯ พร้อมด้วยภารกิจหน่วยแพทย์เหคลื่อนที่ในนามมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีจะดำเนินต่อไปเพื่อพี่น้องชาวไทยให้มีสุขภาพที่ดี เพราะเราเชื่อว่า เหล่าเครือข่ายพันธมิตรของเราเป็นเสมือนพลังแห่งการให้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะหมื่นความหลากหลายแต่หากรวมเป็นหัวใจเดียวกัน กิจกรรมที่ร่วมมือกันทำก็จะสำเร็จลุล่วงและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในนามมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยแพทย์หญิงดวงมณี  วิเศษกุล ซึ่งขณะนั้นเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้เสนอความคิดว่าเราควรจะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อออกไปให้การรักษาพยาบาลกับชาวบ้านในชนบทที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาส โดยเป็นการรักษาและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ผู้คน เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในจังหวัดเชียงราย โครงการต่างๆ ล้วนทำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนชุมชน เช่น โครงการกองทุนสร้างส้วมให้กับหมูบ้านป่าลัน การสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กบ้านลัน โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์  โครงการป้องกันโรคขาดสารอาหาร  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ถือเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากชาวบ้าน และยังคงดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันมีคุณหมอจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่สละเวลาเพื่อออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แม้ว่าบางท่านจะมีอายุกว่า 80 ปี แล้วก็ตาม แต่ยังคงทำหน้าที่นี้ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา เพราะยิ่งให้ยิ่งได้รับ ได้เห็นรอยยิ้ม ได้รับความสุขจากการให้และสายสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ให้ลมหายใจ ให้ชีวิตกับอีกหลายๆ ชีวิต

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...