{{-- --}}
Advertisement

SHARE

56 เสียง ส.ว.โหวตเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 ที่เสนอโดยฝ่ายค้าน ให้แก้ไขมาตรา 272 และ มาตรา 159 ยกเลิกให้ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี และปิดสวิตช์นายกรัฐมนตรีคนนอก

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา คือหนึ่งใน 56 เสียงที่โหวตรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 และ 4 เพื่อลดอำนาจตัวเอง พร้อมเปิดใจผ่าน WorkpointTODAY ว่า ต้องการแสดงจุดยืนของสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและสภาผู้แทนราษฎร ไม่ใช่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับรัฐบาล แม้ว่าจะถูกแต่งตั้งมาก็ตาม ซึ่งจุดนี้เองทำให้ภาพลักษณ์วุฒิสภาเสียหายและหมดความน่าเชื่อถือ และต้องการให้สมาชิกวุฒิสภากลับมาเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนได้อีกครั้ง

“ผมรู้สึกสะเทือนใจต่อคำที่ว่าเป็นสภาทหารเกณฑ์ แม้ว่าผมจะเป็นทหาร เพราะวุฒิสภาควรเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่มีความเป็นกลางปลอดจากการครอบงำของฝ่ายบริหาร และได้รับความเชื่อถือจากประชาชน เมื่อเกิดเหตุการต่างๆ วุฒิสภาจะคอยแก้ไขปัญหาได้ แต่ตอนนี้ไม่ว่าวุฒิสภาจะทำอะไรประชาชนก็ไม่ให้ความเชื่อถือ เพราะถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อำนาจที่สมาชิกวุฒิสภาได้มานั้นไม่ตรงกับหลักประชาธิปไตย และสมาชิกวุฒิสภาไม่ควรเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างยิ่ง”

การโหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 3 และ 4 ถูกปัดตกไป เพราะมีผู้โหวตรับไม่เพียงพอ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 3 มีผู้โหวตรับทั้ง ส.ว. -ส.ส. เพียง 213 เสียง แบ่งเป็น ส.ว. จำนวน 4 เสียง ขณะที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 4 มีผู้โหวตรับร่างจำนวน 268 เสียง เป็น ส.ว. ทั้งหมด 56 เสียง

สำหรับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 7 ภาคประชาชนที่นำเสนอโดย iLaw พล.อ.สมเจตน์ มองว่ามีโอกาสที่จะสร้างปัญหาได้ในอนาคตจึงเห็นควรที่จะถูกปัดตกไปในท้ายที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดรายชื่อ 56 ส.ว. โหวตลดอำนาจตัวเอง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...