Advertisement

SHARE

สช. สั่ง รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ แก้ไขห้องเรียน EP หลังพบเปิดเกินจากที่ขออนุญาต ขณะที่ทางโรงเรียนยินดีคืนค่าเทอมให้ผู้ปกครองหากเห็นว่าเก็บแพงเกินจริง

วันที่ 30 ก.ย. 2563 นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  เปิดเผยว่า จากการสอบถามทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ในกรณีห้องเรียน EP โดยมีหลักฐานว่า ทาง สช. อนุญาตให้ทางโรงเรียนเปิดห้องเรียน EPได้แค่ 15 ห้อง แต่พอตรวจสอบพบว่า ทางโรงเรียนเปิดห้อง EP ถึง 90 ห้อง ซึ่งเกินกว่าที่ขออนุญาตไว้ และพบว่า บางระดับชั้นมีนักเรียนเกินกว่าที่กำหนด

โดยสั่งให้โรงเรียนแก้ไขห้องเรียนละไม่เกิน 25 คนภายใน 15 วัน และรับนักเรียนในเทอมหน้าต้องไม่เกินที่กำหนด ตามระเบียบการขออนุญาตให้มีห้องเรียน EP จะอนุญาตให้เพียงระดับชั้นละ 1 ห้องเท่านั้น และห้องละไม่เกิน 25 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนมัธยมศึกษาไม่เกิน 30 คนต่อห้อง​ โดยค่าใช้จ่ายต่อเทอม ไม่เกิน 40,000บาท ต้องรวมค่าอาหาร ค่าประกัน ค่าว่ายน้ำ ค่าตรวจสารเสพติด ค่าทักษะเรียนเสริม และค่าอื่นๆ

“โดยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ มีนักเรียนประมาณ 3,000 กว่าคน ปรากฎว่า รับเงินอุดหนุนอยู่ที่ 1,540 กว่าคน ไม่ได้รับเงินอุดหนุนถึง 2,000 กว่าคน เลยทำให้เป็นข้อสังเกตว่า เงินที่ไม่ได้รับอุดหนุนส่วนที่เหลือหายไปไหน สันนิษฐานว่า เป็นนักเรียนของอิงลิชโปรแกรม หรือ ห้อง EP จากนั้นเจ้าหน้าที่ สช. ก็ไล่ตรวจสอบใบอนุญาตในการขอเปิดห้อง EP ชั้นละ 1 ห้อง แต่ความจริงที่นี้ไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตไป กลับเปิดเกินที่กำหนด สิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้ คือการตรวจสอบเพิ่มเติม ว่ามีการขอขยายการเปิดหรือไม่ เบื้องต้นสอบถามใครก็ตอบไม่ได้ โดยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์อยู่ในเขตนนทบุรี ทำให้การอนุญาตที่ผ่านมาอยู่ในความริบผิดชอบของ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี” เลขาธิการ สช. กล่าว

ทั้งนี้ การขอเปิดห้องเรียน EP ไม่ว่าจะของรัฐหรือเอกชน จะต้องทำเรื่องขออนุญาตโครงการ ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการขออนุมัติโครงการ ส่วนในพื้นที่ หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีหน้าที่แค่เห็นชอบ ซึ่งในโครงการต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องเก็บค่าเทอมเท่าไหร่  รวมถึงค่าเรียนเสริมอะไรบ้าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอื่นๆให้เบ็ดเสร็จ จะไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม

โดยห้อง EP ถือเป็นการศึกษาทางเลือก แต่เดิมไม่มีการเปิดสอน แต่ทางหน่วยงานที่เกีายวข้อง พิจารณาเห็นว่า บ้านเมืองมีการเติบโตตามยุคสมัย มีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ทางโรงเรียนที่พอจะมีกำลังมีงบประมาณ มีความพร้อมให้สามารถเปิดหลักสูตรอิงลิชโปรแกรมได้ และก็อนุญาตให้เก็บค่าเล่าเรียนในอัตราที่สามารถเลี้ยงต้นเองได้ โรงเรียนที่เปิด EP ทุกแห่ง จะต้องตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อให้โอกาสกับเด็กที่ไม่มีทุน โดยทุกแห่งต้องเอากองทุนดังกล่าวไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ได้เข้าถึงด้วย ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

โรงเรียนเอกชนแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลในการแยกกันบริหาร เพราะฉะนั้นคำว่า สารสาสน์ แต่ละที่จะแยกกันบริหาร เช่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ มีความเป็นเอกเทศน์ เป็นนิติบุคคล ความผิดก็จะอยู่ที่นี้ เพราะฉะนั้นจะไปโยงกับสารสาสน์ที่อื่นไม่ได้ เว้นแต่ว่ามีการตรวจสอบขยายผล มีหลักฐานว่า สารสาสน์ที่อื่นมีส่วนสนับสนุนในการกระทำความผิด ก็จะมีความผิดไปด้วย

(แฟ้มภาพ)

ขณะที่ ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ แจงถึงประเด็นดังกล่าว มีการเก็บค่าธรรมเนียม ห้องEP โดยเก็บปีละ 80,000บาท เทอมละประมาณไม่เกิน 40,000บาท ทางโรงเรียน ระบุว่า หากผู้ปกครอง พบว่า ทางโรงเรียนเก็บเงินเกินกว่าที่ สช. กำหนด ทางโรงเรียนยินยอมจะจ่ายเงินคืนแก่ผู้ปกครอง

จากการสอบถามกับผู้ปกครองโรงเรียนสารสานส์วิเทศราชพฤกษ์ บอกว่า หลักสูตรของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ มีประมาณ 3 หลักสูตรหลักๆ โดยแพงสุด คือ ห้องเรียน IEP หรือ International สำหรับ English Program ( เน้นการเรียน พูด เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก) ประกอบด้วย ครูเจ้าของภาษา 1 คน เป็นหลักในการสอน ครูผู้ช่วยสัญชาติฟิลิปปินส์ หรือสัญชาติอื่นๆ 1 คน ครูพี่เลี้ยง คนไทย 1 คน ค่าเทอมประมาณ 53,000 – 55,000บาทต่อเทอม, ห้องเรียน EP หรือ English Program (ประกอบด้วย ครูสัญชาติฟิลิปปินส์ หรือครูสัญชาติอื่น เป็นหลักในการสอน 1 คน ครูผู้ช่วยคนไทย 1 คน ค่าเทอมประมาณ 34,000บาทต่อเทอม และห้องเรียนสามัญ-อาเซียน Asean Bilingual Program (หลักสูตรสามัญ เหมือนโรงเรียนทั่วไป) ค่าเทอมตั้งแต่ 13,260 – 17,170 บาทต่อเทอม

ขอบคุณภาพ :  www.moe.go.th

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...