Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

ถ่ายทอดฟุตบอลโลกต้องทั่วถึงและเท่าเทียม สมาคมทีวีดิจิทัล ยื่น กสทช. วินิจฉัยด่วนปมทรูโฟร์ยูซึ่งเป็นผู้สนับสนุนได้สิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลถึง 32 คู่ แต่เพียงช่องเดียว ชี้ เงินกองทุน กทปส. ช่วย 600 ลบ. ส่วนหนึ่งจากทีวีดิจิทัล

พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขานุการ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้แทนประธาน กสทช. รับหนังสือจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ที่ยื่นหนังสือร้องเรียนให้วินิจฉัย หลักการการจัดสรรการถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2022

กรณีสำนักงาน กสทช. โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้ให้เงินสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก (รอบสุดท้าย) จำนวน 600 ล้านบาท แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อนำไปเป็นเงินตั้งต้นในการดำเนินการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 โดย กกท.ได้ดำเนินการจัดสรรการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีข้อพึงสังเกตถึงความไม่ถูกต้องในการจัดสรรการถ่ายทอด จึงเรียนมายังคณะกรรมการ กสทช. เพื่อโปรดตรวจสอบ และวินิจฉัยว่า การจัดสรรในครั้งนี้มีความถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่ ตามรายละเอียดดังนี้

1. การได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 600 ล้านบาท จากกองทุน กทปส. ซึ่งเป็นเงินที่ได้ส่งมอบมาจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อเป็นเงินทุนในการสนับสนุน ส่งเสริม วิจัย และพัฒนาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นั่นหมายถึงผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ได้ร่วมสนับสนุนไปกับกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน

การจัดสรรแมตช์ในการถ่ายทอดสดให้แก่ช่องต่างๆ ควรเป็นไปตามมติในการให้เงินสนับสนุนของ กสทช.ทั้ง 64 แมตช์ (แบ่งสิทธิประโยชน์ตามสัดส่วนของการสนับสนุน คือคิดเป็น 40% ของงบประมาณการซื้อลิขสิทธิ์ 1,400 ล้านบาท) ไม่ใช่เพียง 32 แมตช์ และได้รับหลังจากที่ผู้สนับสนุนหลัก (กลุ่มทรู ซึ่งมีธุรกิจเป็นช่องทีวีดิจิทัลด้วย) ได้เลือกแมตช์สำคัญไปแล้ว ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ทั่วถึง และไม่เท่าเทียมอย่างมาก

2. กรณีกลุ่มทรูให้การสนับสนุนจำนวน 300 ล้านบาท ได้รับสิทธิประโยชน์ ครอบคลุมสิทธิ์การถ่ายทอด ทุกช่องทาง ทุกแพลตฟอร์ม แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ได้สิทธิ์ในการเลือกคู่แข่งขัน จำนวน 32 แมตช์ และได้นาทีโฆษณา จากช่องทีวีดิจิทัลที่ร่วมถ่ายทอดจาก กกท.

ส่วน กสทช.สนับสนุนเงินผ่าน กองทุน กทปส. จำนวน 600 ล้านบาท ด้วยมติต้องจัดสรรสิทธิ์การถ่ายทอด ให้แก่ช่องทีวีดิจิทัล ซึ่งเป็นแหล่งที่มารายได้ของกองทุน อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ทั้ง 64 แมตช์ กลับได้รับการจัดสรรสิทธิ์เพียง 32 แมตช์ และเป็นแมตช์ที่เหลือจากที่กลุ่มทรูได้เลือกไปแล้ว ซึ่งถือเป็นการแบ่งสัดส่วนที่ไม่เป็นธรรม และผิดต่อหลักการ “ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ” และเอื้อประโยชน์กับเอกชนรายใดรายหนึ่งอย่างชัดเจน

3. ทาง กกท.ได้มีการจัดสรรการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 -16.00 น. โดยให้สิทธิ์แก่กลุ่มทรูที่เป็นผู้สนับสนุนหลักได้เลือกแมตช์ต่างๆ ก่อนตามภาพประกอบ โดยแบ่งส่วนที่เหลือจากการเลือก 32 แมตช์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทั้ง 21 ช่องที่ร่วมถ่ายทอด

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และสมาชิกช่องสถานีได้ทักท้วงหลายครั้งต่อ กกท. ในหลักการที่ไม่สอดคล้องกับมติ “ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ” ของ กสทช. แต่ทางกกท.ก็ยังยืนยันที่จะดำเนินการต่อไป ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงเรียนมายังคณะกรรมการ กสทช. เพื่อยืนยันว่า การที่สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องสมาชิก 13 ช่องที่เสนอรับสิทธิ์ร่วมถ่ายทอด ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของ กกท. ซึ่งขัดต่อหลักการ แต่ได้จำยอมร่วมจับฉลากไปเพราะคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ชมฟุตบอลโลกที่จะมีการถ่ายทอดสดคู่แรกในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น. ให้สามารถดำเนินไปได้ก่อน

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการสมาคมทีวีดิจิทัลและที่ปรึกษา บริษัท เนชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้มีช่องทีวีดิจิทัลที่จะเข้าร่วมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 17 ช่อง ทั้งความคมชัดสูง และสแตนดาร์ด โดยสมาคมฯ มีข้อเสนอว่า ในการถ่ายทอดสดของทรูโฟร์ยู 32 คู่ ขอให้มีการถ่ายครบทั้ง 64 คู่ โดยให้คู่ขนานไปกับช่องอื่นๆ เพื่อให้ตรงตามหลักการ ทั่วถึง และเท่าเทียม

ไม่ได้ห้ามทรูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 32 คู่ เพียงแต่ต้องการให้เกิดการรับชมผ่านช่องทีวีดิจิทัล และทีวีสาธารณะมากขึ้น หากเป็นไปได้ กกท.อนุญาตให้ทรูถ่ายทอดทุกแมตช์ และให้ฟรีทีวี 17 ช่องถ่ายทอดคู่ขนานแบบ High Definition TV ไปด้วย ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ กกท.จะมอบให้ทรู ในการถ่ายทอดสดแบบ Exclusive Live ผ่านแพลตฟอร์ม OTT หรือเคเบิลทีวีนั้นไม่ขัดข้อง

กทท.ควรคำนึงถึงสิทธิพื้นฐาน คือ ทั่วถึง เท่าเทียม ตอนนี้เหมือนซื้อของแพง จ่ายค่าลิขสิทธิ์ไป 1,200 ล้านบาท แต่ใช้ไม่คุ้มค่า และการที่สมาคมทีวีดิจิทัล เรียกร้องให้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกทั้ง 64 แมตช์ ไม่ได้ถ่ายทอดเปล่า ๆ แต่ช่องทีวีดิจิทัลจะแบ่งสัดส่วนของนาทีโฆษณา 60% ให้ กกท. หาผลประโยชน์ชดเชยกับสปอนเซอร์ที่ลงขันมาด้วย เราเริ่มต้นกันผิด กกท.ไม่เคารพ ไม่เข้าใจ ไม่ใส่ใจกฎ Must Have หรือหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะทางฟรีทีวี

ด้าน พ.ต.อ.ประเวศน์ ชี้แจงว่า กสทช.ไม่ทราบมาก่อนว่ากลุ่มทรูมีการทำสัญญากับ กกท. กรณีนี้คงต้องหารือกัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า