Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

แบรนด์ซุปไก่สกัดกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ประกาศจับมือ depa เดินหน้าผลักดันเยาวชนสู่อนาคตพลเมืองโลกดิจิทัล เปิดตัวแคมเปญ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด”

ตลอด 3 ทศวรรษแห่งการผลักดันและเห็นความสำคัญของการศึกษา แบรนด์ซุปไก่สกัด พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าปณิธานแห่งการมุ่งมั่นในการสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนไทย ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจบไป เพราะโครงการที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 30 ปีอย่าง “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์” ก็ได้ติวเข้มเยาวชนไทยให้เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไปรวมทั้งสิ้นกว่า 1.5 ล้านคน นับเป็นเครื่องการันตีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมด้านการศึกษาของแบรนด์ซุปไก่สกัดที่ไม่เปลี่ยน แปลงไปแม้แต่น้อย

นอกจากโครงการติวเข้มที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในทุก ๆ ปีตามบริบทสังคมและความสนใจของเยาวชนแล้ว แบรนด์ซุปไก่สกัด ยังไม่หยุดยั้งที่จะผลักดันเยาวชนไทยทั้งในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาตัวเอง และการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่โลกใบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ด้านดิจิทัล

แบรนด์ซุปไก่สกัด ตระหนักถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอันผันผวน โลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ดิจิทัลและชีวิตประจำวันที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป นี่จึงเป็นอีกก้าวใหญ่ในการตอบแทนสังคมของแบรนด์ซุปไก่สกัด โดยการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน ส่งเสริมศักยภาพด้านสมองและองค์ความรู้ด้านการ coding และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังขาดแคลน และมีความสำคัญอย่างมาก

[รัฐ และ เอกชน จับมือผนึกกำลัง ผลักดันเยาวชนไทยให้ไกลกว่าเดิม]

ด้วยวิสัยทัศน์ที่เชื่อว่าการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่เยาวชน จะเป็นรากฐานสำคัญในการปลุกปั้นบุคลากรที่มีความสามารถและทักษะแห่งอนาคต เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มีศักยภาพด้านการแข่งขันที่ทัดเทียมกับนานาประเทศ

การเตรียมความพร้อมครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่แบรนด์ซุปไก่สกัดได้มีโอกาสร่วมมือกับกลุ่มองค์กรที่มีวิสัยทัศน์คล้ายคลึงกัน เพื่อให้เกิดการผลักดันที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการผนึกกำลังกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) จัดแคมเปญ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด” นับเป็นการร่วมมือที่ดี ซึ่งส่งเสริมศักยภาพให้เด็กไทย Perform better, Think faster, Live better ได้ตามเป้าหมาย

แบรนด์ซุปไก่สกัด บูสต์ศักยภาพสมองเยาวชนไทยในโลกดิจิทัลในปีนี้ โดยนำร่องการยกระดับความรู้และทักษะด้านโค้ดดิ้งแก่เยาวชนไทยภายใต้โครงการ Coding for Better Life เพราะความรู้และทักษะด้าน Coding ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่โลกแห่งปัญญา ประดิษฐ์ การร่วมมือกันครั้งนี้ เป็นเครื่องหมายแห่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องการการปลูกฝังทักษะความรู้ด้านดิจิทัลตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนไทยที่มีคุณภาพและสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้

[บูสต์สมองเด็กไทย ปูพื้นฐานสู่โลก AI ด้วยศาสตร์ Coding]

แคมเปญ BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด มุ่งพัฒนาศักยภาพทางสมองโดยไม่เพียงแต่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มเยาวชนเท่านั้น แต่รวมไปถึงอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัว เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ด้านดิจิทัลทั้งระบบ ต่อยอดความเข้าใจสู่โลกใบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมภายใต้แคมเปญที่เอื้อต่อการเรียนรู้โลก AI พร้อมกับการค้นหาตัวเอง ได้แก่

   • เว็บไซต์ BRAND’S Brain Camp สื่อกลางที่ช่วยให้เยาวชนทดสอบความพร้อมสู่โลกดิจิทัลด้วยตนเองผ่านแบบสอบถามแบบอินเตอร์แอคทีฟ เนื้อหาภายในเว็บไซต์มีคอนเทนต์เกี่ยวกับโลกดิจิทัล และคอร์สออนไลน์จาก depa ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมเด็ก ๆ รู้จักกับโลกดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์
   • AI Road Show กิจกรรม AI Inspiring Talk Show โดย AI Expert ในสาขาอาชีพต่างๆ ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้ง กรุงเทพฯ พิษณุโลก อุบลราชธานี ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา เชียงใหม่ และชลบุรี เป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดความสนใจแก่นักเรียนที่ร่วมโครงการและ Exhibition Roadshow รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปให้เกิดความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัล
   • อัปเกรดห้องเรียน Coding กิจกรรมที่จะมอบอุปกรณ์ Micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนอายุ 6 – 18 ปี ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ออกแบบมาเพื่อสอนการเขียนและปรับแต่งโค้ด ครอบคลุมมากกว่า 20 หลักสูตร ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่ายและสนุกแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
   • Coding War การแข่งขันทักษะด้านโค้ดดิ้ง ภายใต้โครงการ Coding for a Better Life โดยเฟ้นหา 10 โปรเจกต์ที่ดีที่สุดจากนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ โดยทีมชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาจากแบรนด์ซุปไก่สกัดเพื่อแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ

ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมภายใต้แคมเปญ ‘BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด’ ซึ่งนับว่าเป็นอีกครั้งที่การส่งเสริมและผลักดันศักยภาพด้านสมองของเด็กไทย มีแบรนด์ซุปไก่สกัด เป็นผู้มีส่วนร่วมและยังเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะพัฒนารากฐานของประเทศให้แข่งแกร่งที่จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องดิจิทัล AI สามารถติดตามรายละเอียดแคมเปญ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด” พร้อมทดสอบความพร้อมและคอร์สเรียนเสริมความรู้สู่โลกดิจิทัล เพิ่มเติมได้ที่ www.BRANDSBRAINCAMP.com ได้ เร็วๆ นี้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า