{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ไม่ใช่การแพทย์ทางเลือกหลักในการรักษาผู้ป่วย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการอบรม

วันที่ 2 ก.ย. นายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ที่โรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

นายวัชรพงษ์ กล่าวว่า นโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย โดยโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับการคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายแพทย์แผนไทยนำร่องคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาผู้ป่วยและให้บริการการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

มีตำรับที่จะนำมาเข้ากระบวนการรักษา จำนวน 16 ตำรับ โดยนำร่อง 1 ตำรับ คือ ยาศุขไสยาศน์ มีสรรพคุณ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งได้รับจากองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว และผู้ป่วยต้องได้รับการคัดกรองจากแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมมา สำหรับอีก 15 ตำรับนั้น อยู่ในขั้นตอนการผลิตเพื่อนำไปสู่กระบวนการสั่งจ่ายในโรงพยาบาลต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ไม่ใช่การแพทย์ทางเลือกหลักในการรักษาผู้ป่วย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการอบรม และได้รับอนุญาตให้สามารถนำมาใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...