Advertisement

SHARE

ฝนที่ตกหนักทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน คุมเข้มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมเตือนประชาชนริมสองฝั่งเจ้าพระยา เตรียมรับมือน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น 900 – 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากปัจจุบัน 898 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

วันนี้ (8 ก.ย.62) นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” และร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือเกือบตลอดสัปดาห์ ทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณจังหวัดตาก แพร่ ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิง วัง ยม น่านและลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีวัดน้ำ C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน มีความจำเป็นต้องปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพน้ำในปัจจุบันและเตรียมรองรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นประกอบกับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง วันที่ 10 – 13 กันยายน 2562 ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ รวมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ซึ่งจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดการสะสมปริมาณน้ำมากขึ้นด้วย

ปัจจุบัน (ณ 8 ก.ย. 62) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 898 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมชลประทาน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ 900 – 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ได้แก่ บริเวณตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกประมาณ 0.30 – 0.80 เมตร แต่จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ เพื่อให้การระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้ออกสู่ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กรมชลประทาน จะเริ่มทำการควบคุมการปิด–เปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล เมื่อมีปริมาณน้ำไหลผ่าน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตราเฉลี่ยตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และหากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มเติม กรมชลประทานจะแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบในระยะต่อไป

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ กรมประทานจึงได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานจังหวัด ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร  และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรับข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร. 1460 สายด่วนกรมชลประทาน ได้ตลอดเวลา จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...