Advertisement

SHARE

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา เข้ารักษาเพิ่มกว่า 2 เท่าตัว ส่วนใหญ่ป่วยไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ที่มียุงเป็นพาหะแพร่เชื้อ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 นายแพทย์พิพัฒ เคลือบวัง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ด้านการแพทย์ เปิดเผยว่า ทีประชาชนทั้งชาวไทยและเมียนมา เดินทางมาที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อขอตรวจโรคจำนวนมาก ขณะนี้มีผู้มาตรวจรักษาวันละกว่า 200 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติกว่า 2 เท่าตัว ส่วนใหญ่เป็นโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ซึ่งมียุงเป็นพาหะแพร่เชื้อ

สำหรับปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลแม่สอด พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา เพียง 1-2 คน แต่ปีนี้พบมากกว่า 200 คนแล้ว

ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเร่งรณรงค์ป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามชุมชนต่างๆ ส่วนพื้นที่ชายแดน เจ้าหน้าที่ก็สั่งคุมเข้มตรวจสอบชาวเมียนมา ที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

FOLLOW US

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...